Apel do wszystkich ludzi dobrej woli

Przekazując 1% Twojego podatku na wybrane niżej konto, pomagasz najbardziej potrzebującym i tym sposobem możesz odmienić ich los.

W naszej parafii Gosprzydowa mamy 3 osoby szczególnie wymagające pomocy. Są to:

Stanisław Wątroba

Uległ wypadkowi samochodowemu w 2007 roku, co w efekcie skutkuje niedowładem kończyn dolnych. Pojawiła się niedawno nadzieja, która daje mu szansę poruszania się o kulach.

Od poruszania się na wózku do samodzielnego chodzenia o kulach, dzieli go trzymiesięczna rehabilitacja w Prywatnym Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w urazach i chorobach rdzenia kręgowego AKSON we Wrocławiu - koszt około 23 tys. zł

Dzięki ludzkiej dobrej woli zdołano zgromadzić około 10 tys. zł

Konrad Lasota

Ma opóźnienie rozwoju psychoruchowego oraz zaburzenie mowy. Jest rehabilitowany od piątego miesiąca życia, dzięki temu zaczął chodzić w siódmym roku życia . Wymaga ciągłej asekuracji i pomocy przy podstawowych czynnościach, a także intensywnego leczenia specjalistycznego i ciągłej rehabilitacji. Od 2011 r. uczęszcza do specjalistycznego przedszkola, gdzie jest rehabilitowany i usprawniany, aby w przyszłości mógł lepiej funkcjonować.

Kacper Wójtowicz

Ma obniżony poziom napięcia mięśniowego i nieharmonijny rozwój ruchowy, zaburzenia mowy i trudności w koordynacji ruchowo-wzrokowej. Wymaga kontynuacji leczenia usprawniającego w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci ZABAJKA 2 w Złotowie. Turnus dwutygodniowy wynosi 5200 zł, a wskazane jest co najmniej 5-6 turnusów w roku, gdyż w tej terapii widoczne są postępy w rozwoju psychoruchowym dziecka.

Zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich Państwa o przekazania 1% lub indywidualnej wpłaty na następujące konta:

1. AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego Wrocław

ul. Bierutowska 23 BIG BANK SA.MILLENIUM
Nr rachunku: 95 1160 2202 0000 0000 1622 3120 z dopiskiem dla Staszka Wątroby lub bezpośrednio na konto Stanisława Wątroby
Bank Spółdzielczy w Brzesku oddział w Gnojniku
Nr rachunku: 08 9453 0009 0021 0200 2862 0001

2. Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa ul. Łomiańska 5

Bank BPH SA, 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 tytułem 19274 - Lasota Konrad
KRS 0000037904

3. BGZ SA. O/Złotów

Nr rachunku:63 8944 0003 0000 1889 2000 0010 z dopiskiem na leczenie
Wójtowicz Kacper

4. Caritas Diecezji tarnowskiej

PKO BP I O/ Tarnów
Nr rachunku 71 1020 4955 0000 7302 0097 4683
z dopiskiem w rubryce "cel szczególny - 1 %" należy wpisać imię i nazwisko chorego, którego chciałoby się wesprzeć oraz nazwę parafii Gosprzydowa.

Prosimy o wsparcie i dar serca - razem z pewnością się uda

Parafialny Oddział Caritas