Parafialny Oddział CaritasTrudno w dzisiejszym zabieganym świecie dostrzec potrzeby drugiego człowieka. Zaabsorbowani swoimi problemami nie rozumiemy , że żyjemy dla bliźnich, że nasze życie nabiera sensu, gdy jest wyznaczone przez miłość, która służy. Że najważniejsze w życiu jest to, co możemy ofiarować człowiekowi stojącemu obok - doświadczonemu przez chorobę, starość, cierpienie, brak pracy, niezaradność życiową, samotność.

Misję służenia potrzebującym podejmują na co dzień członkowie Caritasu. Działalność charytatywna osób skupionych w szeregach tej organizacji obejmuje zarówno bezpośrednią pomoc skierowaną do konkretnych osób, działania służące pozyskaniu środków finansowych i rzeczowych, jak również aktywność formacyjną i modlitewną.

Historia

Oddział Parafialny Caritas został założony w listopadzie 2008 roku z inicjatywy ks. Proboszcza. Od tej pory jego członkowie rozpoczęli aktywną działalność. Już na święta Bożego Narodzenia została zorganizowana zbiórka żywności i środków czystości w sklepach na terenie parafii. Ponieważ akcja ta zyskała społeczną aprobatę, wpisała się na stałe w plan działań oddziału. Od roku zbiórka jest przeprowadzana w kościele. Zebrane w ten sposób dary trafiają do domów najbardziej potrzebujących wsparcia.

W lutym 2009 r. gosprzydowski oddział Caritas otrzymał z rąk ks. Biskupa akt powołania.

Od tej pory współpracuje z Diecezjalnym Oddziałem Caritas, Szkolnym Kołem Caritas, Grupą Apostolską, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ośrodkiem zdrowia, sołtysem wsi.


Cele i zadania parafialnego oddziału Caritas

Głównym celem Caritasu jest pomoc osobom chorym, ubogim, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i losowej. Ważnym zadaniem oddziału jest mobilizowanie całej wspólnoty parafialnej do codziennego podejmowania czynów miłosierdzia wobec bliźnich poprzez:

Praca charytatywna Oddziału połączona jest z modlitwą , która daje okazję do głębokich rozważań duchowych. Modlitwa daje wsparcie, siłę do pracy na rzecz drugiego człowieka, a także pomaga lepiej zrozumieć bliźniego i otworzyć się na jego potrzeby. Dlatego też członkowie Parafialnego Oddziału Caritas czynnie włączają się w życie duchowe parafii poprzez:

Członkowie Parafialnego Oddziału Caritas uczestniczą w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez ks. Proboszcza. Oprócz tego przedstawiciele biorą udział w diecezjalnych rekolekcjach dla członków Caritasu oraz Dekanalnych Dniach Skupienia.

Zadania podejmowane przez Parafialny Oddział Caritas:

Ponadto Parafialny Oddział Caritas włącza się czynnie w akcje organizowane na terenie diecezji, np. poprzez rozprowadzanie wielkanocnych paschalików, baranków, świec bożonarodzeniowych, organizowanie zbiórek pieniężnych dla ludzi żyjących na obszarach dotkniętych przez klęski żywiołowe (np. zbiórka dla Haiti)