Podsumowanie roku 2011

"Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością."
Jan Paweł II

Kolejny rok kalendarzowy Parafialny Oddział Caritas rozpoczął od noworocznego spotkania opłatkowego wspólnie z Radą Parafialną i członkami kościelnej służby pod przewodnictwem ks. Proboszcza. To spotkanie stało się od 3 lat ważnym wydarzeniem w życiu wspólnoty, bowiem jest okazją do ciekawych rozmów, refleksji i wspomnień.

Jak co roku w swej działalności Caritas skupia się głównie na organizowaniu pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, rozdziałem żywności w ramach programu PEAD oraz pogłębianiu duchowej formacji oddziału w czasie spotkań w parafii, w Dekanalnym Dniu Skupienia (Jadowniki), Diecezjalnym Święcie Caritas (Tarnów), rekolekcjach diecezjalnych (Stary Sącz).

W br. Caritas zaangażował się pozyskanie własnych funduszy i przeznaczenie ich na działalność charytatywną.

Podsumowanie działalności charytatywnej:

Działalność finansowa:

Rozchody ogółem:

Pozostała kwota: 1307,12 zł