Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu Caritas za rok 2012

"Bardzo łatwo jest kochać ludzi, którzy są daleko,
ale nie zawsze łatwo jest kochać tych,
którzy mieszkają tuż obok nas."
Matka Teresa z Kalkuty

Organizacja pomocy potrzebującym

Formacja duchowa zespołu

Działalność finansowa Parafialnego Oddziału Caritas