Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu Caritas za rok 2013

"Powierz Panu swą drogę,
zaufaj Mu, a On sam będzie działał." Ps 37

Realizacja misji miłosierdzia kształtuje się i pogłębia poprzez udział członków Caritas w nabożeństwach parafialnych. Uczestnictwo w Eucharystii jest okazją do pogłębienia wiary, duchowego umocnienia i źródłem siły do przezwyciężania trudności.

W każdy I piątek m-ca członkowie odmawiali koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz nowennę do Bożego Miłosierdzia przed zbliżającą się peregrynacją obrazu Pana Jezusa Miłosiernego; w lutym w rozważaniach modlitewnych pamiętali o chorych; za zmarłych w Dzień Zaduszny prowadzili różaniec; w Wielki Czwartek czuwali przy Panu Jezusie w ciemnicy; brali udział we Mszy Św. odprawionej w domu chorej osoby; w Dniu Święta Matki przygotowali oprawę modlitewną nabożeństwa majowego, a w Dniu Podwyższenia Krzyża prowadzili Drogę Krzyżową.

Co najmniej raz w miesiącu odbywały się zebrania Parafialnego Oddziału Caritas. W marcu 2013r. pięć osób uczestniczyło w Dekanalnych Dniach Skupienia, a w październiku zostały zorganizowane rekolekcje dla Parafialnych Oddziałów Caritas, w których wzięło udział czterech członków.

Dzięki szlachetnej postawie parafian zebraliśmy fundusze dla ofiar kataklizmu na Filipinach, a "Mikołaj: wraz z grupą Caritas mógł odwiedzić 45 osób starszych, chorych i samotnych naszej parafii. Zebraliśmy także dużą ilość zużytego sprzętu elektronicznego dla Papieskiego Stowarzyszenia "Pomocy Kościołowi w potrzebie" (Kirche in Not).

Wszystkim parafianom, a także uczniom ze Szkolnego Koła Caritas, którzy zaangażowali się w działania przeprowadzone przez Parafialny Oddział Caritas bardzo serdecznie dziękujemy.

Podsumowanie finansów Parafialnego Oddziału Caritas, stan na 31.12.2013 r.: