Rozliczenie finansowe Caritas za 2014

Dzięki zaangażowaniu całego zespołu Caritas, w tym także osób wspierających, udało się pozyskać środki na pomoc dla potrzebujących poprzez własnoręcznie przygotowane ozdoby.

Przygotowano: kadzidełka na Trzech Króli, gromniczki, palmy, wiązanki zielne, chorągiewki Wszystkich Świętych, ozdoby choinkowe oraz serduszka przygotowane przez cukiernię Poezja - 6 520 zł.

Inne dochody:
skarbonki wielkopostne, ze świec WDPD, z baranków wielkanocnych i świec paschalików, z chlebków miłosierdzia, ze środy popielcowej /Jest to kwota pozostająca w parafii/ - 915 zł,
a także
zbiórki parafialne w tym pierwsze piątki oraz ofiary indywidualne - 650,78 zł.

Razem dochód: 8 085 zł, saldo na dzień 1 stycznia 2014 r. 870,22 zł.

Ogółem DOCHODY - 8 956,00 zł.

Za Waszą szczodrość i Wasz dar serca w imieniu obdarowanych składamy serdeczne Bóg zapłać.

ROZCHODY - 8 163 zł.

Na zapomogi wydano kwotę 7 150 zł z tego: dla Pana Stanisława Wątroby przekazano kwotę - 5200 zł. na koszty rehabilitacji we Wrocławiu.

Kolejne 5000 zł. na złożony przez nas wniosek dla P. Wątroby, Caritas Tarnów przekaże w chwili rozpoczęcia leczenia we Wrocławiu.

Zakupiono dla podopiecznych art. spożywcze i art. szkolne, przygotowano paczki mikołajowe dla dzieci podopiecznych oraz paczki mikołajowe dla starszych i chorych parafian, pokryto koszty wyjazdu szkolnego koła Caritas - 913 zł.

Stan konta na koniec roku wynosi - 793 zł.

Należy podkreślić, że na złożone wnioski o pomoc finansową do Caritas DT otrzymaliśmy łączną kwotę 8000 zł z przeznaczeniem dla osób potrzebujących wsparcia.

Dlatego szczególnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% podatku na Caritas Tarnów z wyszczególnieniem nazwy naszej parafii.