Dziewczęca Służba Maryjna

 

Symbol graficzny DSM

Graficzne streszczenie ideologii Dziewczęcej Służby Maryjnej zawiera znaczek, który jest umieszczony na dyplomikach i może być noszony przez dziewczęta.

Na niebieskim tle znajduje się stylizowana biała lilia. Wyrasta ona jakby ze złotego półksiężyca. Środkowa cześć łodyżki tworzy krzyż. Górna cześć z kwiatem przechodzi przez złotą koronę. W symbole te wpisane są litery DSM. Symbolika znaczka jest prosta i nie wymaga szerszych wyjaśnień. Kolor biały i lilia to symbole niepokalanego poczęcia, dziewictwa Maryi i nieskalanej czystości Jej duszy. Kolor złoty i korona to znak Jej godności królewskiej. Krzyż powszechnie przyjęty znak Chrystusa może być bliżej wyjaśniany jako przypomnienie udziału Maryi w ofierze Boskiego Syna, dzięki której stała się naszą Współodkupicielką. Wreszcie kolor niebieski oznaczający niewinność przypomina przywilej Wniebowzięcia Maryi.

Na czym polega działalność DSM-u?

Działalność DSM-u to przede wszystkim formacja wewnętrzna w duchu maryjnym. Patronką i opiekunką Dziewczęcej Służby Maryjnej jest Najświętsza Maryja Panna, a dziewczęta wpatrzone w Jej przykład uczą się w Bożym świetle postrzegać to, co nas otacza, żyć i kochać tak jak Ona. Uczestnicząc w cotygodniowych spotkaniach wspólnie pogłębiają wiarę poprzez modlitwę, pracę, zabawę, śpiew i tematyczne pogadanki. Dziewczęta uczą się współpracy w grupie, starają się pomagać tym wszystkim, których Pan Bóg stawia na drodze ich życia - w domu, w szkole, w parafii; uczą się odpowiedzialności za siebie i innych, a przede wszystkim starają się apostołować własnym przykładem i rozwijać w sobie i innych głębokie nabożeństwo do Matki Najświętszej.

Jak włączyć się do DSM ?

Nic prostszego! Wystarczy tylko chcieć - chcieć coś z siebie dać. - Komu? - Matce Najświętszej, grupie i innym ludziom. Zgłosić swoją gotowość i przejść okres kandydatury. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP ( 8.XII ), która jest patronalnym świętem Dziewczęcej Służby maryjnej, kandydatki otrzymują białobłękitny strój i składają przyrzeczenie, w którym zobowiązują się wiernie wypełniać zadania Służby Maryjnej.Obowiązki dziecka Maryi
 • Wiernie wypełniać "Pięć zadań dziecka Maryi".
 • Przychodzić na każde spotkanie grupy.
 • Codziennie odmawiać modlitwę:
 • O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję.
  Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie.
  Gdy przeto Twoją jestem, o dobra Matko,
  broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej.
  Amen
Pięć Zadań Dziecka Maryi
 • Będę chętnie spełniać polecenia rodziców i wychowawców.
 • Będę starać się, aby w mojej Grupie Maryjnej zawsze panowała zgoda i miłość.
 • Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni.
 • Będę łączyć się z cierpieniem Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne.
 • Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu.


DSM w naszej parafii

Dziewczęca Służba Maryjna istnieje w naszej parafii od kilku lat.
Obecnie grupa liczy 17 dziewczyn w różnym wieku.

Opiekunką grupy jest Magdalena Pasek.