Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP - 01.06.2019