Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi - 02.10.2021