Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP - 07.05.2022