XX Spotkanie M≥odych w Lednicy - 04.06.2016

Foto: Jerzy Bakalarz OP