Uroczystość odpustowa ku czci Św. Urszuli - 20.10.2013