Uroczystość odpustowa ku czci Św. Urszuli - 23.10.2022