Niedziela biblijna - 13.11.2011

Trzynastego listopada w naszej parafii obchodziliśmy Niedziele Biblijną, w jej przygotowanie włączyła się Grupa Apostolska. Tego dnia podczas sumy nastąpiło odczytanie hymnu do Biblii oraz jej uroczyste wniesienie do świątyni. Pismo Święte w każdym domu powinno zajmować centralne miejsce, a my powinniśmy czytając je poznawać prawdy i słowa, które Pan chce nam przekazać.