Grupa Apostolska

Szkoła Życia Chrześcijańskiego

W dzisiejszych czasach wiara młodzieży często jest zbyt krucha i narażona na liczne upadki. Dla tych młodych ludzi, którzy pragną ją umocnić i mieć Boga za przyjaciela w wielu parafiach działają różne stowarzyszenia, u nas istnieje Grupa Apostolska. Jej głównym celem jest apostolstwo, bliższe poznanie Boga, zrozumienie i pogłębienie wiary oraz angażowanie się w życie parafii. Dla naszej małej wspólnoty ważna jest świadczenie wiary swoim życiem i pomoc bliźnim, dlatego często odwiedzamy dom spokojne starości w Zakliczynie i troszczymy się o jego mieszkańców. Na naszych cotygodniowych spotkaniach jest czas na modlitwę i rozważanie fragmentów Pisma Świętego, ale także na śpiew i chwilę zabawy. W grupie zawsze panuje radosna i przyjazna atmosfera. Spotkania odbywają się co piątek w salce katechetycznej o godz. 20.00 w czasie letnim, a w czasie zimowym o godz. 19.00. Każdy zainteresowany działaniem w naszej grupie jest bardzo mile widziany.

Osoby należące do Grupy Apostolskiej:Aktualne wydarzeniaArchiwum wiadomości