Kręgle - 01.04.2012

Dnia 1 kwietnia Grupa Apostolska wybrała się na kręgle do Brzeska. Rozegrali¶my między sob± turniej podczas którego mieli¶my czas na żarty, rozmowę. Wygran± była pizza, na któr± zostali¶my zaproszeni po godzinnej rywalizacji.