Dom parafialny

Dom parafialny był wybudowany w 1938 roku. Jedna część budynku służyła jako mieszkanie dla organisty, a w drugiej mieściła się salka katechetyczna. Odbywały się w niej lekcje religii, egzaminy dla kandydatów do I Komunii św. i bierzmowania, spotkania wywiadowcze, próby chóru, przedstawienia, jasełka itp. W okresie powojennym, ze względu na trudności lokalowe w szkole, wykorzystywana była jako sala lekcyjna.

Pomieszczenie było wielokrotnie remontowane. Jednak od roku 1990, gdy nauka religii została przywrócona do szkół, sala katechetyczna służyła głównie jako magazyn sprzętu, dekoracji oraz miejsce zbiórek dla strażaków trzymających wartę przy grobie Pana Jezusa w okresie Wielkanocy. W 1999 r. po burzy gradowej, która doprowadziła do zniszczenia dachu, jak w wielu naszych gospodarstwach i tu zostało wymienione pokrycie dachowe, założono nowe okucia, rynny.

I właściwie to był ostatni remont, w dodatku wymuszony przez żywioł. Kiedy rozpoczęliśmy renowację naszego kościoła (2003 r) wszystkie siły i środki zostały skierowane na prace przy kościele, a następnie przy dzwonnicy. Nie używana regularnie część domu parafialnego, nie ogrzewana, nie remontowana, przez kolejne lata ulegała stopniowemu zniszczeniu. Ci, którzy mieli okazję zaglądać do salki, widzieli postępującą degradację. Spróchniałe deski na podłodze zapadły się w kilku miejscach, rozleciał się kaflowy piec, ściany i sufit uległy zawilgoceniu.

W grudniu 2008 roku, z inicjatywy ks. Proboszcza, przewodniczącego Rady Parafialnej i ówczesnego sołtysa, rozpoczęto prace remontowe w sali katechetycznej. Najpierw uprzątnięto pomieszczenie w budynku gospodarczym, aby tam zmagazynować sprzęty, które jeszcze mogą być wykorzystane (ławki, stoły, elementy dekoracji). Wyrwano podłogę, a właściwie resztki spróchniałych desek i legarów, zdemontowano scenę. Kolejnym zadaniem było usunięcie tynków ze ścian i sufitu oraz wywiezienie gruzu i ziemi. Wykonano tym sposobem tzw. prace "niefachowe", a tym samym zaoszczędzono środki, które trzeba by zapłacić firmie za wykonanie tych zadań. Roboty wykonywano głównie w soboty (5 dni). Pracowało od 3 do 5 mężczyzn. Na prośbę o pomoc odpowiedzieli bezinteresownie głównie ludzie młodzi.

Po wykonaniu prac porządkowych zwróciliśmy się z apelem do właścicieli lasów o przekazywanie drzewa na deski do oszalowania ścian salki.

Ofiarodawcy zgłosili się chętnie. Dzięki zrozumieniu społecznemu i życzliwości ludzi uzyskano znaczną ilość drewna. I znów trzeba było rąk do pracy przy ścinaniu drzewa, załadunku, przewożeniu do tartaku, przetarciu i wreszcie przywiezieniu i odpowiednim złożeniu na placu. Udało się do dzięki ofiarnej pomocy wielu osób.

Kolejnym etapem prac było wymienienie wszystkich okien w budynku. Stare były spróchniałe i nieszczelne. Impregancji poddano drewniane ściany i powałę. Trzeba było wymienić część zawilgoconych i spróchniałych belek w ścianach. Przy realizacji tego zadania wykonano izolację przeciwwilgociową ścian.

Następnie wykonano podsypkę, na której wylana została podbetonka. Kolejne prace to ocieplenie i izolacja pozioma całej wylewki oraz wykonanie drugiej wylewki właściwej.

Podczas prac remontowych okazało się, że konieczne jest wykonanie na nowo całej instalacji elektrycznej na salce oraz przedsionku, począwszy od przyłącza. Prace fachowe - jako dar dla naszej parafii wykonał nieodpłatnie elektryk z Niemiec - Franz Kroha- z parafii Zierenberg, gdzie proboszczem jest nasz rodak. Materiały do prac związanych z remontem instalacji sfinansował ks. Marek Prus.

Okazało się również, że konieczne jest uszczelnienie stojaka elektrycznego, gdyż tam pojawił się przesiąk. Tę pracę wykonała nieodpłatnie osoba z naszej parafii.

Planując kolejne zadania ustalono, że pomieszczenie salki wymaga wydzielenia sanitariatów. Dlatego też w przedsionku wymurowano pomieszczenie przeznaczone na ten cel.

Następnym zadaniem było wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Zamontowano piec gazowy, do którego wykonano specjalne podłączenie gazu. Rozprowadzono instalację i podłączone zostały grzejniki.

Kolejnym etapem było oszalowanie całego pomieszczenia tj. sali głównej i przedsionka. Wprawiono drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Drzwi zewnętrzne, z drzewa ofiarowanego przez parafian, wykonał nieodpłatnie Grzegorz Łagos (parafia pokryła zakup niezbędnych części tj. zawiasów, zamków, uszczelek i lakierów).

Następny etap prac obejmował ułożenie posadzek z płytek gresowych oraz wykonanie sufitu podwieszanego i montaż lamp oświetleniowych.

Do tak wyremontowanych pomieszczeń udało się pozyskać stołki wyściełane w ilości 48 szt. które przywiózł aż z Niemiec nasz rodak.

Obecnie sala o powierzchni ok. 50 m2 służy jako świetlica parafialna - miejsce spotkań dla działających w naszej parafii grup.

Podkreślić należy, że prace remontowe w znacznej części sfinansowane zostały z ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV Leader - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach tzw. małych projektów.

Jednak remontu sali nie udałoby się wykonać bez ogromnego zaangażowania i życzliwości wielu ludzi dobrej woli, których nie sposób wymienić z imienia i nazwiska.

Wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uratowania od zniszczenia tej sali i doprowadzenia do takiego stanu, w jakim ją obecnie mamy, polecamy w naszych serdecznych modlitwach.