Dzwonnica

Dzwonnica
fot: Jerzy Bakalarz OP

Poza ogrodzeniem, ale jeszcze na przyległym terenie kościelnym w odległości około 20m na północ od kościoła stoi dwukondygnacjowa dzwonnica, wybudowana systemem słupowo szkieletowym. Wieńcówka byłaby w tym wypadku nieodpowiednia ze względu na znaczną smukłość i liczne wstrząsy kołyszących się dzwonów.

Dzwonnica ta zbudowana jest na planie kwadratu o boku 3,5m i ma kształt ściętego ostrosłupa. Nakrywa ją czterospadowy dach na słupkach, zakończony iglicą oraz kulą i krzyżem. Dach ten wraz ze słupkami i obdaszkiem tworzy drugą kondygnację, niejako izbicę, w której umieszczone są dzwony. Do roku 1959 ta górna część dzwonnicy była oszalowana deskami. W ścianach jedynie były wycięte małe, okrągłe otwory. Dopiero po zakupieniu nowego dzwonu w roku 1959, zdjęto szalunek i pozostał stan jaki widzimy obecnie. Dzięki temu nie tylko dzwonnica zyskała na wyglądzie, ale i głos dzwonów rozchodzi się obecnie o wiele dalej.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na zabezpieczenie szalunku dzwonnicy przed wilgocią. Rolę tę pełnią obdasznice gontowe, z których jedna obiega cały korpus na wysokości nadproża, a druga tuż nad ziemią, dla ochrony przyciesi. Wewnątrz znajduje się mocna drewniana konstrukcja pod dzwony na betonowym podkładzie, wykonana w roku 1959.

Niewątpliwie na uwagę zasługują najnowsze dzieje gosprzydowskiej dzwonnicy. W roku 2002 w wyniku oględzin ekspertów stwierdzono, że temu zabytkowemu obiektowi grozi zniszczenie spowodowane bliskim sąsiedztwem drogi powiatowej i systematycznym podtapianiem konstrukcji podczas opadów. Konieczne stało się niezwłoczne przesunięcie dzwonnicy w stronę kościoła.

Na przełomie kwietnia i maja 2004 roku dokonano całkowitego demontażu i przestawienia dzwonnicy w nowe, bezpieczne miejsce. Zainstalowano również specjalne urządzenie pozwalające na automatyczne uruchamianie dzwonów o określonej godzinie. O tych i nie tylko tych pracach remontowych przeprowadzonych w latach 2003-2004 piszemy szerzej na stronie Remont kościoła i dzwonnicy.

Dzwon Zygmunt

W gosprzydowskiej dzwonnicy zawieszone są trzy dzwony.

DZWON ZYGMUNT
Najstarszy z nich - dzwon ZYGMUNT - pochodzi z XVI wieku. Na płaszczu dzwonu widnieje herb Starykoń oraz inicjały J.W. Herb i inicjały wskazują na fundatora - Jana Wielogłowskiego. Napis na krawędzi górnej podaje dokładną datę odlania dzwonu: rok 1589. Wynikało by z tego, że dzwon pamięta jeszcze czasy pierwszej świątyni - gdyby potrafił mówić, odsłoniłby z pewnością niejedną tajemnicę z tamtego okresu.

DZWON MARYJA
Drugim dzwonem jest dzwon MARYJA, zainstalowany w dzwonnicy w roku 1959. Na dzwonie umieszczony został wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem. Pod wizerunkiem znajduje się napis łaciński:
"PONT. JOANNIS XXIII - EPP. TARN. J STEPA-CURA S.K.P.C.
AD-EIUS LAUDEM CUIUS NOMEN PORTO
EX FUNDO BENEFICIALI ECCL. GOSP. ORTUS
ET D.8.IX EIUSDEM ANNI CONSECRATUS SUM. A.D. 1959"

DZWON FLORIAN
Trzeci i najnowszy dzwon FLORIAN został zakupiony w roku 2005 z fundacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Gosprzydowej dla upamiętnienia 80-lecia powstania tej organizacji. Poświęcenia dzwonu dokonał 8 maja 2005 roku biskup tarnowski Wiktor Skworc. Więcej o dzwonie i jego poświęceniu piszemy na stronie: Gosprzydowa znowu ma trzy dzwony.