Gosprzydowa znowu ma trzy dzwony

Zawiła i trudna do odtworzenia jest historia dzwonów gosprzydowskich. Wiadomo, że na przestrzeni lat było ich kilka. Były okresy gdy parafia nasza posiadała trzy dzwony, były też lata w których tylko jeden dzwon wisiał w zabytkowej XVIII-wiecznej dzwonnicy.

Dzwon Florian

Z całą pewnością trzy dzwony były zawieszone w dzwonnicy na początku ubiegłego stulecia - jak pisał ks. Piotr Ciszek w Ad aeternam rei Memoriam z roku 1915. W trudnych latach wojennych pierwszej połowy XX wieku utraciliśmy dwa z nich, i nigdy ich nie odzyskano. Szczególnie bolesna była strata największego i najbardziej cennego dzwonu pochodzącego z XVII wieku. Zarekwirowali go Niemcy w 1941 roku. Przez 18 lat (1941-1959) w dzwonnicy zawieszony był tylko mały, ale niezwykle cenny XVI-wieczny dzwon ZYGMUNT. W roku 1959 ks. Stanisław Kłósek doprowadził do odlania dzwonu MARYJA. I oto teraz, po prawie 90 latach znowu nad gosprzydowskimi pagórkami roznosi się dźwięk trzech dzwonów.

Stało się to możliwe dzieki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gosprzydowej, która 80-tą rocznicę swojego powstania postanowiła uczcić poprzez ufundowanie dla parafii nowego dzwonu. Do inicjatywy dołączyli sponsorzy i ofiarodawcy z parafii oraz spoza jej granic. Nowy dzwon został nazwany iminiem FLORIAN, dla uczczenia głównego patrona strażaków.

Zadanie wykonania dzwonu powierzono Odlewni dzwonów Marka Kawińskiego z Przemyśla. Firma ta - działająca od roku 1981 - słynie ze swoich odlewów, które są sprzedawane nie tylko w Polsce ale i poza granicami naszego kraju (do Wenezueli, Niemiec, Rosji, Szwecji i Ukrainy).

Niespełna 4 miesiące po podjęciu przez OSP w Gosprzydowej szczytnej inicjatywy wykonawca dostarczył odlany dzwon. Jego pierwsza publiczna prezentacja odbyła się w niedzielę 1 maja 2005 i cieszyła się sporym zainteresowaniem parafian.

Dzwon bowiem prezentuje się okazale. Na awersie umieszczony został wizerunek Świętego Floriana - patrona strażaków oraz napis: "Staraniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gosprzydowej w 80 roku jej powstania - 08 maja 2005 roku." Są tam również wygrawerowane nazwiska głównych sponsorów i ofiarodawców. Dzwon jest średniej wielkości i waży 350 kilogramów.

8 maja 2005 ks. bp Wiktor Skworc
dokonał poświęcenia nowego dzwonu

W dniu 5 maja przy czynnym uczestnictwie gosprzydowskich strażaków dzwon został zainstalowany w pięknie odnowionej dzwonnicy oraz podłączony do elektronicznego napędu. W tym też dniu o godzinie 18.50 po raz pierwszy od zgoła 90 lat nad Gosprzydową rozdzwoniły się trzy dzwony naraz.

W dniu 8 maja 2005 parafia nasza przeżywała niecodzienną uroczystość poświęcenia nowego dzwonu. Pomimo niesprzyjającej pogody kościół wypełniony był wiernymi. Uroczystościom przewodniczył ks. bp Ordynariusz Wiktor Skworc.

W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup wyraził swoje szczere uznanie dla przeprowadzonych w ostatnich latach prac remontowych, dla zaangażowania i dbałości o Dom Boży. "Gratuluję wam i cieszę się z waszych sukcesów" - tymi słowami nawiązał do wyróżnienia gosprzydowskiej świątyni w konkursie "Zabytek zadbany". Ksiądz Biskup wezwał także, aby ten pięknie utrzymany i zadbany kościół, nie pozostawał pusty, bowiem sprawy duchowe i dążenie do zbawienia duszy powinno być sensem i celem wszelkich działań człowieka. Podejmowany wysiłek i trud codzienny nie może przesłaniać istoty i głębi ludzkiego pielgrzymowania.

Wśród uczestników uroczystości poświęcenia dzwonu byli między innymi: Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP - Wojciech Rzepa, zastępca komendanta Powiatowego PSP - Piotr Strojny oraz Dyrektor delegatury Służby Ochrony Zabytków w Tarnowie - Andrzej Cetera. Nie zabrakło też licznie zgromadzonych parafian.

"Vivos voco, mortuos plango" - co znaczy wołam żyjących, opłakuję umarłych. Takie głównie znaczenie przypisuje się kościelnym dzwonom, które służą przede wszystkim dla większej chwały Boga i dla zbawienia dusz wiernych. Cieszymy się z tego, że parafia ma nowy dzwon i wyrażamy wdzięczność wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego ufundowania.

Dzwon Florian w otoczeniu fundatorów - Ochotniczej Straży Pożarnej.