Ołtarz główny

Główny ołtarz gosprzydowskiej świątyni
fot: Jerzy Bakalarz OP

Retabulum głównego ołtarza nie stoi przy samej absydzie lecz jest odsunięte około 2 m. Możliwe, że przy jego wykonaniu kierowano się tym, iż wierni w sanktuariach na kolanach przechodzą wokół ołtarza. W przypadku gosprzydowskiego kościoła ta praktyka spotykana jest do dziś, szczególnie w czasie odpustu parafialnego oraz na zakończenie starego roku.

Wielki ołtarz ma formę typową dla baroku. Architektoniczna, trzykondygnacjowa kompozycja rzeźbiarsko-malarska w całości wykonana jest z drewna. Przy dolnej części na własnej podbudowie znajduje się kamienna mensa ołtarzowa. Również w tej części umieszczone jest pancerne tabernakulum. Najbardziej okazałą jest druga kondygnacja wsparta na czterech barokowych kolumnach oplecionych pnączem winorośli.

W tym fragmencie ołtarza znajdują się dwa obrazy Matki Boskiej Gosprzydowskiej. Na tle rzeźbionych i malowanych na srebrny kolor obłoków, obrazy Matki Boskiej zajmują centralne miejsce ołtarza. Podtrzymywane są przez barokowe rzeźby aniołów. Nad obrazami symbol Ducha Świętego - gołębica. W trzeciej kondygnacji, wspartej na dwu kolumienkach znajduje się eliptyczny obraz ukazujący Patronkę kościoła - Świętą Urszulę. Święta Męczennica chroni swoim płaszczem Towarzyszki. Płaszcz trzymają aniołowie. Pod obrazem rzeźba Boga Ojca na obłokach.

Najwyższa kondygnacja ołtarza głównego
fot: Jerzy Bakalarz OP

Na szczycie nastawy umieszczono barokowy monogram "MARYA" oraz pierwsze litery imion i nazwiska ówczesnego proboszcza (I.M.W.J. - Ignacy Maciej Wacław Jantkiewicz). Cały ołtarz ozdobiony jest rzeźbionymi liśćmi akantu. Przeważa akant suchy co pozwala w przybliżeniu określić czas powstania ołtarza na początek XVIII w. Oprócz liści akantu są jeszcze inne ozdoby, takie jak: główki aniołów rzeźbione w drewnie, wazony z kwiatami oraz pnącza winorośli.

Trzeba wspomnieć również o monogramie "Alfa i Omega" wymalowanym w górnej części drugiej kondygnacji, pod rzeźbą Boga Ojca a nad symbolem Ducha Świętego. Przypomina on, że Bóg jest Początkiem i Końcem wszelkiego czasu i wszelkiego istnienia. Po bokach retabulum znajdują się rzeźbione postacie Świętych Męczennic: Katarzyny i Barbary. Poniżej rzeźby św. Kazimierza i św. Jana Kantego. Antependium z czasów obecnych.

Całość głównego ołtarza, jest piękną barokową kompozycją i stanowi godne miejsce dla obrazów Gosprzydowskiej Pani.

Ołtarze boczne

W nastawie prawego bocznego ołtarza umieszczono duży barokowy wizerunek Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Pod nim podtrzymywany przez aniołów obraz św. Antoniego z Padwy, prawdopodobnie z XVIII w. Obraz w barokowych ramach. Na uwagę zasługuje otoczenie Ukrzyżowanego i obrazu św. Antoniego. Jest to kompozycja w kształcie serca z pnącza winorośli. Kamienna mensa ołtarzowa umieszczona na własnym podbudowaniu.

Lewy ołtarz to ołtarz Serca Pana Jezusa z początku XVIII w. Kompozycja retabulum jest typowa dla epoki. Ornament chrząstkowo-małżowinowy, mensa kamienna.

Ołtarz ten został częściowo przerobiony na przełomie lat 1958-59. Dotąd w nastawie był obraz Najwiętszego Serca Jezusowego i nie było tabernakulum. W trakcie przeróbek wyjęto obraz, a w jego miejsce, do specjalnie zrobionej wnęki wstawiono figurę Serca Pana Jezusa. Dodano również tabernakulum. Całość umieszczona została w nowych ramach wykonanych z wielkim smakiem artystycznym.

Ciekawa jest historia tej figury Serca Pana Jezusa. Jak wynika z opowieści najstarszych mieszkańców wioski figura została zakupiona za czasów probostwa ks. Michała Paczyńskiego z inicjatywy i ze składek dziewcząt, które nosiły feretrony. Ofiarę na zakup figury złożyły cztery dziewczęta, każda po 75 złotych reńskich. Nazwisk darczyńców ani dokladnej daty zakupu figury nie da się określic, ale miało to miejsce w latach 1916-1918. Do roku 1958 figura była noszona w czasie procesji przez gosprzydowskie dziewczęta, a w roku 1959 została umieszczona w ołtarzu bocznym i tam znajduje się do dzisiaj.

Ołtarz Grobu Bożego

W kaplicy bocznej znajduje się Ołtarz Grobu Bożego, wykonany przez Wojciecha Samka z Bochni. W ołtarzu umieszczono obraz Św. Józefa. Do czasu wybudowania kaplicy ołtarz stał w tzw. babińcu. Nazwa ołtarza pochodzi stąd, że na jego antepedium wymalowana jest scena złożenia Jezusa do Grobu.