Ks. Krzysztof Klimczak

Ks. Krzysztof Klimczak

Ks. mgr Krzysztof Klimczak ur. 01.11.1966 r. w Nowym Sączu. Po ukończeniu szkoły podstawowej w miejscowości Bącza Kunina, parafia Nawojowa, kontynuował edukację w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. Po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Studia teologiczne ukończył obroną pracy magisterskiej w zakresie katechetyki i pedagogiki pt. "Porównanie systemów wychowawczych Korczaka, Bojanowskiego i Bosko".

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. biskupa Józefa Życińskiego 25 maja 1991 roku w Tarnowskiej Katedrze. W tym też roku został skierowany do parafii Szalowa w dekanacie Łużniańskim, gdzie przez kolejne cztery lata pełnił obowiązki wikarego. W latach 1994-1998 był wikarym w parafii Wojnicz, a od 1998 do 2008 w parafii Żabno. We wszystkich parafiach, obok wypełniania zadań duszpasterskich, katechizował w szkołach podstawowych, a w Wojniczu i Żabnie także w szkołach średnich.

1 sierpnia 2008 roku objął obowiązki proboszcza w parafii Gosprzydowa, w dekanacie Brzeskim. 7 września 2008 r. podczas uroczystości odpustowej ku czci Najświętszej Maryi Panny w Tajemnicy Narodzenia został oficjalnie mianowany administratorem parafii.

Praca duszpasterska, głoszenie Słowa Bożego, szerzenie kultu Matki Bożej, a także dbałość o świątynię, cmentarz parafialny, kontynuacja remontów - to główne zadania jakie stawia przed sobą Proboszcz i które z pomocą Bożą, przy zaangażowaniu parafian, dla dobra tej wspólnoty pragnie realizować.