Ks. prałat Stanisław Kłósek (bratanek ks. kanonika Stanisława Kłóska)

Syn Józefa i Weroniki, ur. 1942 r. w Trzcianie. Maturę zdał w 1960 r. w Bochni. Formację duchową do kapłaństwa odbywał w Seminarium Duchownym w Tarnowie.

W roku 1963 wezwany został do służby wojskowej, w związku z czym na 2 lata zmuszony był przerwać studia teologiczne.

Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1967 w Tarnowie. Pełnił obowiązki wikariusza w parafiach: Szczucin, Gosprzydowa (w czasie choroby stryja, ks. kan. Stanisława Kłóska), Brzeziny, Tarnów - Mościce.

Od roku 1975 pracuje w diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej.

Od roku 1984 jest prałatem.