Ks. Tadeusz Świderski

Ks. Tadeusz Świderski urodził się 8 października 1957 r. w Marcinkowicach k. Nowego Sącza. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. 23 maja 1982 r. przyjął w tarnowskiej katedrze święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Jerzego Ablewicza.

Przez wiele lat pracował jako wikariusz w parafiach: Zbylitowska Góra, Niwiska, Bochnia, Szczawa. Od roku 1995 pracował jako proboszcz w parafii Muszyna, a w 2000 r. został mianowany proboszczem w parafii Gosprzydowa. W naszej parafii pracował przez 8 lat, do sierpnia 2008 roku.