Najważniejsze księgi liturgiczne

Mszał - Księga liturgiczna zawierająca stałe modlitwy wykorzystywane przez kapłana podczas odprawiania mszy świętej.

Lekcjonarz - Księga zawierająca fragmenty Pisma św. odczytywane podczas sprawowania Mszy św. Są one zebrane w formie czytań i podzielone na dni roku liturgicznego.

Ewangeliarz - Księga taka jak lekcjonarz, najcześciej z ozdobną okładką, zawierająca tylko fragmenty odczytywane podczas Ewangelii.

Modlitwa Powszechna - księga zawierająca prośby i wezwania w różnych intencjach na poszczególne dni roku liturgicznego.


Szaty liturgiczne

Alba - biała szata o długich, dość szerokich rękawach, sięgająca do kostek, wywodząca się ze starożytnej tuniki. Alba zakładana jest przez księży katolickich pod ornatem.

Humerał - lniana chusta koloru białego, którą kapłan okrywa szyję.

Cingulum - sznur służący do ściągania alby w pasie.

Stuła - wąska długa szarfa, zakładana przez kapłana na albę. Stuła oznacza władzę kapłańską.

Ornat - ozdobna szata wierzchnia, zakładana przez kapłana do sprawowania mszy świętej.

Kapa - ozdobna szata wierzchnia używana przez kapłana podczas nabożeństw eucharystycznych i procesji oraz w przypadku udzielania sakramentów poza mszą świętą.

Komża - krótsza od alby szata liturgiczna, zawsze koloru białego.


Naczynia liturgiczne

Kielich - naczynie, w którym odbywa się konsekracja wina podczas Mszy św. Składa się z szerokiej podstawy, trzonu i kubka.

Patena - wklęsły talerzyk przykrywający kielich. Na patenie kładzie się Hostię, która podczas mszy świętej przemieniona zostaje w ciało Pana Jezusa.

Patena - w znaczeniu drugim oznacza metalową tackę trzymaną przez ministranta usługującego w czasie rozdawania Komunii Św.

Puszka - naczynie w kształcie wielkiego kielicha, służy do przechowywania Najświętszego Sakramentu w Tabernakulum.

Monstrancja - okazałe naczynie z cennego metalu, zwykle pozłacane. Oparta na obszernej podstawie monstrancja ma kształt słońca lub gwiazdy, otoczonej promieniami. W monstrancji wystawia się Najświętszy Sakrament podczas nabożeństwa lub procesji.

Kustodia - naczynie przeznaczone do przechowywania w Tabernakulum Hostii przeznaczonej do adoracji.


Przedmioty liturgiczne

Relikwiarz - Naczynie służące do przechowywania relikwii świętego.

Pacyfikał - odmiana relikwiarza. Naczynie metalowe, zbliżone kształtem do monstrancji lub krzyża. Zawiera w środku za szkłem relikwie, które się daje wiernym do ucałowania.

Trybularz (kadzielnica) - naczynie służące do okadzania (w czasie liturgii znajdują się w nim na rozżarzone węgielki, na które sypie się kadzidło).

Łódka - naczynie do noszenia kadzidła, mające kształt łódki. Kadzidło składa się zwykle z jałowca, bursztynu, żywicy i wonnych korzeni. Woń kadzidła, wznosząca się ku górze, oznacza modlitwy wiernych, które powinny się unosić przed tron Boży.

Vasculum - małe naczynie ze szkła lub metalu, ustawione obok tabernakulum i wypełnione wodą, którą kapłan obmywa niekiedy palce przed i po udzieleniu Komunii św.

Kociołek z wodą święconą - Naczynie z rączką w którym znajduje się woda święcona, używane wraz z kropidłem w czasie obrzędu poświęcenia.

Ampułki - małe dzbanuszki szklane lub metalowe na wino i wodę do Mszy św.

Lawaterz - dzbanuszek i miseczka, służąca do obmywania rąk kapłana podczas Mszy św.