Adam Gondek

Adam Gondek

Adam Gondek s. Katarzyny i Jana, urodzony w Gosprzydowej dnia 4 grudnia 1913 r. W roku 1927 ukończył siedmioklasową szkołę podstawową. Warunki materialne oraz konieczność objęcia gospodarstwa rodziców przekreśliły możliwość podjęcia dalszej nauki. Powołany w roku 1934 do odbycia służby wojskowej ukończył szkołę podoficerską. W roku 1938 otrzymał awans na stopień plutonowego.

24 sierpnia 1939 został zmobilizowany do 20 pułku piechoty, który w składzie 6 dywizji piechoty armii "Kraków" został skierowany na front pod Pszczynę. Po przegranej, z niemieckimi oddziałami pancernymi, bitwie granicznej brał udział w prowadzonych w ciągłym odwrocie, walkach w okolicach Janowa Lubelskiego, Frampola, Krasnego Stawu i Chełma. Po zakończeniu 22 września 1939 r działań wojennych, w okolicach Łucka trafił do niewoli radzieckiej, z której zbiegł, by wkrótce znaleźć się w niewoli niemieckiej. Po kolejnej szczęśliwej ucieczce, 3 listopada 1939 r, powrócił do rodzinnej wsi Gosprzydowa.

W styczniu 1940 r wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, przemianowanej w roku 1942 na Armię Krajową. Po złożeniu przysięgi, przyjął pseudonim "Kruk" , i jako zastępca, a potem dowódca III plutonu, został przydzielony do placówki "Urban" w Biesiadkach, dowodzonej przez " Mirka". Razem z "Błyskawicą", "Meteorem", "Kmicicem" i innymi brał udział w akcjach o różnym charakterze (ostrzeganie przed aresztowaniami, wywiad, sabotaż, zdobywanie broni). Szczególne miejsce w jego działalności konspiracyjnej miał czynny udział, z wieloma innymi członkami AK, w zabezpieczeniu lądowiska "Motyl", w sąsiedztwie wsi Wał-Ruda podczas akcji "Most-III", kiedy to w nocy z 25 na 26 lipca 1944 r aliancki samolot zabrał do Anglii zdobyte przez Armię Krajową najważniejsze części hitlerowskiej broni rakietowej V-2. W styczniu 1947 r za działalność konspiracyjną został aresztowany i osadzony w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie. Po śledztwie i procesie sądowym odzyskał wolność.

Udzielał się w życiu swojej rodzinnej wsi, a w szczególności, w okresie obchodów 1000 lecia Chrztu Polski, w prowadzonych przez ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Kłóska pracach, związanych z odnowieniem zabytkowego kościoła w Gosprzydowej i jego otoczenia. Zachowane z czasu konspiracji kontakty okazały się przydatne przy realizacji tego celu. Był członkiem NSZZ "Solidarność".

Zmarł 30 września 1987 r.