Ks. Edward Włodarczyk

Ks. Włodarczyk zamiast życiorysu przesłał nam piękny list, za który serdecznie dziękujemy. Za zgodą autora pozwalamy sobie w tym miejscu opublikować go w całości.

Gosprzydowa to moja rodzinna miejscowość. Tu się urodziłem w 1949 roku i tutaj ukończyłem szkołę podstawową. Egzamin dojrzałości zdałem w Liceum Ogólnokształcącym w Brzesku w roku 1967.

Po ukończeniu studiów w Seminarium Duchownym w Tarnowie, w roku 1973 otrzymałem święcenia kapłańskie. Obecnie jestem najstarszym z kapłanów pochodzących z Gosprzydowej.

Dużo pamiętam z dawna, jeżeli chodzi o nasz kościół. Poza tym w czasie studiów w Seminarium Duchownym i w Instutycie Teologicznym w Tarnowie interesowałem się tym tematem, w rezultacie czego napisałem pracę dyplomową o architekturze gosprzydowskiego kościoła. Nie poprzestałem na tym, lecz do dziś sprawa ta leży mi na sercu.

Cieszę się, że znaleźli się parafianie, którym zależy by nasz zabytkowy kościół w dobrym stanie przetrwał jak najdłuższe lata.

Gosprzydowa 19.II.2003
Ks. Edward Włodarczyk