Józef Wnęk - uczestnik walk pod Monte Cassino w maju 1944 r.

Józef Wnęk

Józef Wnęk urodził się 13.II.1901 r. w Gosprzydowej. Był żołnierzem Armii Polskiej gen. Wł. Andersa oraz uczestnikiem walk pod Monte Cassino w maju 1944 r.

Zaraz po wybuchu II wojny światowej został zmobilizowany do wojska. Na podstawie nielicznych zachowanych dokumentów można wnioskować, że po przegranej kampanii wrześniowej, został internowany w Związku Radzieckim. 15.V.1940 r. (jak można odczytać ze stempla pocztowego) przebywał w Równem, skąd wysyłał listy do pozostałej w kraju żony - Klementyny Wnęk. Jak wynika z zapisków w podręcznym kalendarzyku, w latach 1941/42/43, jego szlak wojenny wiódł przez: Olszanicę, Wołocz, Starobielsk (5 lipiec 1941), Tock (Tockoje), Guzar, Kiermisze, Krasnowork, Pahlevi, Khanaqin w Iraku. Pod datą 26 kwietnia 1943 r. zanotował przyjazd do Kirkuk, natomiast 25 września - do Palestyny. 24.VIII.1943 r. wstąpił do 7 Pułku Artylerii Konnej. Dowódcą pułku był ppłk. T. Anders. 8.XI.1943 r. został odznaczony Krzyżem Honorowym ustalonym przez papieża Leona XIII dla katolików pielgrzymujących do Ziemi Świętej.

Można przyjąć, że po podpisaniu w sierpniu 1941 r. umowy polsko-radzieckiej o pomocy przeciw Niemcom hitlerowskim, Józef Wnęk zasilił Armię Polską formowaną w ZSRR przez gen. Wł. Andersa i wraz z nią został ewakuowany na Bliski Wschód. Szlak Wojska Polskiego wiódł przez Irak, Palestynę, Syrię, Egipt, Włochy.

Bombardier Józef Wnęk brał udział w natarciu na ważny punkt obrony niemieckiej - Monte Cassino - umożliwiający kontrolę najkrótszej drogi z Neapolu do Rzymu.

Było to miejsce długotrwałych walk toczonych z Niemcami. Po trzech kolejnych atakach wojsk alianckich (od stycznia 1944 r.), w czwartym natarciu uczestniczył II Korpus Polski dowodzony przez gen. Wł. Andersa. Po ciężkich walkach trwających od 11 do 29 maja 1944 r, wzgórze i klasztor zostały opanowane przez wojska sprzymierzone. Straty II Korpusu wyniosły 4.199 żołnierzy, w tym 924 zabitych.

Rozkazem dowództwa Grupy Artylerii nr 3/45 z dn. 10.III.1945 r. został nadany bombardierowi Józefowi Wnękowi z 7 Pułku Artylerii Konnej Krzyż Pamiątkowy MONTE CASSINO Nr 33002.

Legitymacja Krzyża Monte Cassino
Okładka legitymacji

Rozkazem 7 Pułku Artylerii Konnej Nr 293 z dn. 25.XII.1945 r. bombardier Józef Wnęk odznaczony Gwiazdą Italii za wojnę 1939-1945.

Rozkazem 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej Nr 48 z dn. 28.VIII.1946 r. bombardier Józef Wnęk odznaczony Odznaką 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej.

27.I.1946 r. bombardier Józef Wnęk został odznaczony Odznaką Pamiątkową Artylerii Konnej.

Uchwałą Rady Państwa z dnia 10 stycznia 1974 r. Ob. Józef Wnęk s. Andrzeja odznaczony został MEDALEM ZWYCIĘSTWA I WOLNOŚCI 1945 R.

Do rodzinnej miejscowości Józef Wnęk wrócił w roku 1946. W podzięce za opiekę w czasie II wojny światowej i szczęśliwy powrót do domu złożył jako wotum Matce Bożej Gosprzydowskiej Krzyż Pamiątkowy MONTE CASSINO i złoty krzyżyk z Ziemi Świętej - Jeruzalem.

Wotum złożone Matce Bożej Gosprzydowskiej przez Józefa Wnęka

Wraz z żoną Klementyną, gorliwą katoliczką, oddaną całym sercem kościołowi i ludziom, wychowali troje dzieci - córkę Marię i dwóch synów -Jana i Józefa.

Józef Wnęk zmarł 13.I.1976 r. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Gosprzydowej.

Rodzina Pana Józefa udostępniła nam wiele pamiątek po zmarłym, w tym również dużo fotografii wykonanych w różnych miejscach żołnierskiej tułaczki naszego Rodaka. Za przekazane materiały serdecznie dziękujemy. Wszystkie fotografie, ze względu na ich historyczną wartość zamieszczamy na stronie: Żołnierska droga Józefa Wnęka.