Ks. Piotr Pasek

Ks. Piotr w podczas
prymicyjnej Mszy Św.

Ks. Piotr Pasek, syn Jana i Józefy Wnęk ur. 29 kwietnia 1974 r. w Brzesku. W 1981 roku podjął naukę w Szkole Podstawowej w Gosprzydowej, a po sześciu latach zdobywanie wiedzy kontynuował przez dwa lata w Gminnym Zespole Szkół w Uszwi. W tym okresie rozwijał zdolności artystyczne biorąc udział w okolicznościowych akademiach.

W latach 1988 - 1994 uczęszczał do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Brzesku, w Technikum Mechanicznym o specjalności budowa maszyn. W okresie szkoły średniej angażował się, podobnie jak w szkole podstawowej, w prace artystyczne. Szkołę średnią zakończył pozytywnie zdanymi egzaminami z przedmiotów technicznych i maturalnym.

Od najmłodszych lat był ministrantem, później lektorem. Wzrastał w religijnym klimacie domu rodzinnego, żył sprawami parafii. Fakt ten pomógł mu uwrażliwić własne serce na głos zapraszającego go Mistrza do Jego służby. W 1994 roku zdecydował się na dalsze formowanie swojego serca i umysłu w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Studia teologiczne zakończył obronieniem pracy magisterskiej z historii sztuki kościelnej, pod kierunkiem ks. dra Władysława Szczebaka.

Diakonat otrzymał 8 maja 1999 roku, a w kilka tygodni później dostąpił zaszczytu asystowania w czasie papieskich uroczystości kanonizacyjnych św. Kingi 16 czerwca 1999 r w Starym Sączu, podczas VII pielgrzymki Ojca św. do Ojczyzny. Mógł wtedy między innymi uroczyście zaśpiewać ewangelię.

Uroczystości Kanonizacyjne św. Kingi
Stary Sącz, 16 czerwca 1999 roku.

Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja w Roku Jubileuszowym 2000 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie z rąk Ordynariusza diecezji ks. bpa Wiktora Skworca. Jako myśl przewodnią na drogę duszpasterskiego posługiwania wybrał słowa św. Piotra: "Aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków!" (1P 4,11).

Pracę kapłańską rozpoczął jako administrator parafii Leszczyna, zastępując w okresie urlopowym księdza proboszcza.

Obowiązki wikariusza w parafii Kamionka Wielka koło Nowego Sącza objął w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia 2000 roku.

W październiku 2003 rozpoczął studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Instytucie Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ks. Piotr nie zapomina o swojej rodzinnej parafii, z którą utrzymuje stały kontakt. Gosprzydowscy parafianie oczekują, że to właśnie jemu - jako najmłodszemu duchownemu pochodzącemu z tej miejscowości - dane będzie wymodlić dar nowych, dobrych powołań do Bożej służby w Kościele.