Ks. Stanisław Prus

Ks. Stanisław Prus

Syn Mateusza i Wiktorii Kuza, ur. 19.IV.1930 r. w Gosprzydowej. Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej w Gosprzydowej oraz w gimnazjum w Brzesku, rozpoczął formację duchową w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bpa Karola Pękali 24.VI.1956 r. Po święceniach, z powodu trudności czynionych przez władze państwowe rezydował chwilowo w Gosprzydowej, pomagając dorywczo księżom, między innymi w parafii św. Józefa w Tarnowie.

Dopiero po "odwilży październikowej", 16 listopada 1956 r został posłany do parafii Ropczyce, gdzie pełnił obowiązki wikariusza. Tu przeżył poważny wypadek motocyklowy. 27 sierpnia 1959 r został wikarym przy Katedrze Tarnowskiej, z przeznaczeniem na rektorat w Tarnowcu. Rozbudował kaplicę, sprawił nowe dzwony, zintegrował wspólnotę parafialną, doprowadzając do utworzenia parafii.

Ks. Stanisław Prus spoczywa
na cmentarzu w Gosprzydowej

Po 23 letniej pracy w Tarnowcu, ze względów zdrowotnych, zrezygnował z probostwa. Krótki urlop spędził przy swojej rodzinie w Gosprzydowej. Wkrótce jednak objął nową parafię w Czarnym Potoku.

Zmarł 10 grudnia 1982 roku. Spoczywa na cmentarzu w rodzinnej Gosprzydowej.

Na uwagę zasługuje fakt, że parafianie z Tarnowca, corocznie w uroczystość Bożego Ciała przywożą na jego grób bukiety róż oraz w rocznicę śmierci przyjeżdżają licznie do Gosprzydowej, by uczestniczyć we mszy św. za duszę swojego wieloletniego proboszcza i nawiedzić jego grób.

W listopadzie 2003 roku na cmentarzu parafialnym w Tarnowcu miała miejsce niezwykła uroczystość. Staraniem tamtejszych wiernych wykonano pomnik oraz tablicę upamiętniającą postać tego niezwykłego kapłana.

Można powiedzieć, że ten skromny, odznaczający się wielką życzliwością i prostotą kapłan, który przed 44 laty organizował wspólnotę parafialną w Tarnowcu, zapisał się na stałe w historii tej pięknej podtarnowskiej miejscowości oraz w pamięci mieszkających tam ludzi.

Pomnik oraz tablica pamiątkowa na cmentarzu parafialnym w Tarnowcu
fot: Janusz Smoliński

W kwietniu 2004 roku mieszkańcy Tarnowca wydali okolicznościową kartę - pamiątkę poświęcenia pomnika i tablicy upamiętniającej ks. Stanisława Prusa. Za zgodą autorów publikujemy poniżej reprodukcję tego dokumentu.

Pamiątka poświęcenie pomnika i tablicy upamiętniającej postać
Księdza Kanonika Stanisława Prusa