Akcje charytatywne parafialnego oddziału Caritas.

"Każdy dobry człowiek jest małym światłem, które wędruje przez noc
współczesnego swiata i na swej drodze zapala zamarłe gwiazdy. Dobro,
które ludzie w przyjaźni i miłości świadczą innym nie może być mierzone
wydajnością i konkurencją, ani ujęte w statystyki. Ono sięga głębiej, ma
głębsze źródło, jest podobne do niewidzialnych, ciepłych prądów zatokowych.
Ten ciepły prąd uczynności odczuwa się w zatoce naszego świata, i nie daje
jej zupełnie zamarznąć od chłodu ludzkich serc."
P. Bosmans, "Być człowiekiem" (frag.)


Zatroskani o dobre przygotowanie do Świąt, zaabsorbowani zakupami, wypiekami, porządkami, strojeniem choinki, staramy się też z refleksją spojrzeć w głąb siebie i odkryć "inny wymiar" tego czasu. Ten właściwy, który każe uporządkować nasze życie, zapomnieć urazy, podać dłoń w geście pojednania, otworzyć się na drugiego człowieka, dostrzec jego potrzeby i zwyczajnie pomóc.

Spełnienie dobrych ucznków umożliwiły nam akcje zorganizowane przez Caritas, w które włączyliśmy się z dużym zaangażowaniem. Zostały rozprowadzone wszystkie świece w ramach "Wigilijnego dzieła pomocy dzieciom". Parafialny Oddział Caritas przygotował stroiki, które szybko znalazły nabywców, a uzyskane w ten sposob pieniądze zostały przeznaczone dla rodzin potrzebujących wsparcia. Z inicjatywy Caritasu przeprowadzono zbiórkę żywności. Akcja ta mogła być wykonana przy współpracy i zaangażowaniu właścicieli sklepów na terenie naszej wioski, którzy w swoich sklepach wystawili kosze na żywnosć. Dzieki życzliwości i hojności parafian kosze zapełniły sie darami.

Zachęceni przez Dyrektora Szkoły, pod okiem wychowawców, w zbiórkę produktów żywnościowych i akcję charytatywną czynnie włączyli się uczniowie ze szkoły podstawowej.

W poniedziałek 22 grudnia zebrane dary zostały przekazane do 8 rodzin w naszej parafii.