Akcje dobroczynne parafialnego oddzialu Caritas - 23.12.2009

"Przychodź z pomocą ubogiemu nie dlatego, że go znasz, ale dlatego, że jest człowiekiem. Kiedy dajesz jałmużnę, nie rozliczaj proszącego z tego, jak się prowadzi. Przychodzisz z pomocą biedzie i nieszczęściu i wychodzisz naprzeciw potrzebie" (por. Mt 5,45; Jb 31,32).

Jak co roku przy okazji świąt, parafialny oddział Caritas zorganizował zbiórkę darów dla osób potrzebujących. W kolejne niedziele adwentu po mszach św. były sprzedawane stroiki świąteczne wykonane przez młodzież z Grupy Apostolskiej oraz kartki o tematyce świątecznej przygotowane przez dzieci ze szkolnego oddziału Caritas. W koszach wystawionych w sklepach w naszej wiosce hojni klienci ofiarowali produkty spożywcze o długim terminie przydatności do spożycia: kasze, mąka, makarony, olej, cukier i in.

Dzięki tym inicjatywom zostały zgromadzone dary, które w poniedziałek 21 grudnia zostały przekazane rodzinom objętym opieką Caritasu.

Nasza parafia włączyła się również w ogólnopolską w akcję "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom" poprzez rozprowadzenie świątecznych świec.