Działalność Parafialnego Oddziału Caritas

"Ubi caritas et amor
Ubi caritas deus ibi est"

Działalność Parafialnego Oddziału Caritas wpisała się na stałe w życie naszej parafii. W okresie świątecznym członkowie koła uważniej przyglądają się potrzebom mieszkańców i gdzie trzeba niosą pomoc. I tym razem została przeprowadzona zbiórka darów żywnościowych w sklepach. Prowadzono również sprzedaż palm oraz kartek świątecznych wykonanych przez dzieci ze Szkolnego Koła Caritas. Wszystko to, aby przygotować dary i obdzielić nimi najbardziej potrzebujących.

Parafialny Oddział Caritas rozpoczął swoją działalność z inicjatywy ks. Proboszcza Krzysztofa Klimczaka w listopadzie 2008 roku. Osobowość prawną Caritas otrzymał w lutym 2009 r. z rąk ks. biskupa aktem powołania. Caritas w swoich szeregach skupia 10 osób. Głównym celem Oddziału jest organizowanie pomocy osobom ubogim, chorym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Fundusze na działalność charytatywną pozyskiwane są przez akcje organizowane we współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas oraz Grupą Apostolską (przygotowanie i sprzedaż stroików, kartek świątecznych, palm). Zebrane fundusze przeznaczane są na zakup węgla, podręczników szkolnych, produktów żywnościowych czy innych potrzebnych artykułów. Przed każdymi świętami prowadzone są akcje zbiórki żywności. Dzięki życzliwości właścicieli sklepów, parafianie składają w wyznaczonych koszach dary żywnościowe z przeznaczeniem dla rodzin ubogich.

Caritas współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gnojniku. Pomaga redagować wnioski o wsparcie finansowe zarówno do GOPS, jak i do Diecezjalnego Oddziału Caritas. Pozyskuje żywność w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej. Z tego źródła 788 kg żywności zostało przekazane 21 rodzinom w naszej parafii.

Oprócz działalności lokalnej Parafialny Oddział Caritas włącza się czynnie w akcje diecezjalne i ogólnopolskie. Uczestniczy w akcji "Wigilijne dzieło pomocy dzieciom". Rozprowadza świece, baranki wielkanocne i paschaliki, organizuje zbiórki pieniężne do puszek jako wsparcie dla ofiar klęsk żywiołowych i kataklizmów.

Oprócz spraw związanych z pomocą materialną parafialny oddział bierze aktywny udział w liturgii kościoła poprzez prowadzenie w pierwsze piątki miesiąca Koronki do Miłosierdzia Bożego, pomoc starszym osobom w zorganizowaniu transportu do kościoła na mszę św. w czasie rekolekcji, prowadzenie z udziałem chorych modlitwy różańcowej, przygotowanie rozważań i prowadzenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej, przygotowanie i poprowadzenie adoracji w czasie nabożeństwa czterdziestogodzinnego oraz w ciemnicy we Wielki Czwartek.

Przedstawiciele oddziału pogłębiają formację duchową poprzez udział w diecezjalnych rekolekcjach dla członków Caritas oraz w Dekanalnych Dniach Skupienia.