Pożegnanie starego roku - 31.12.2012

31 grudnia podczas Mszy św. oraz dziękczynno-błagalnych nieszporów dziękowaliśmy Bogu za miniony rok. Najświętszą Ofiarę sprawował ks. Krzysztof Klimczak oraz ks. Piotr Pasek.

W homilii ks. Proboszcz przypomniał najważniejsze wydarzenia minionego roku oraz przedstawił szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych prac przy kościele i budynkach parafialnych.

Chrzest św. przyjęło 14 dzieci, do Pierwszej Komunii św. przystąpiło 8 dzieci, sakrament Ducha św. przyjęło 15 młodych ludzi. 4 pary złożyły wobec Boga przysięgę małżeńską. 14 osób odeszło po wieczną nagrodę, w tym gronie długoletni proboszcz gosprzydowskiej parafii, ks. Edward Szczurek.

Jak w ubiegłych latach była prowadzona intensywna praca duszpasterska. Aktywnie działały wszystkie grupy parafialne: Caritas, Liturgiczna Służba Ołtarza, DSM, Grupa Apostolska, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gosprzydowskiej, Rada Parafialna, która zakończyła swoją kadencję. W listopadzie 2012 r. odbyły się nowe wybory do Rady Parafialnej. Przewodniczącym jest z urzędu ks. Proboszcz, natomiast zastępcami zostali: Paweł Prus oraz ds. gospodarczych Józef Tekiela. Funkcję sekretarza Rady otrzymała Dorota Kurek.

Ważnym wydarzeniem duszpasterskim jest peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Gosprzydowskiej po domach w parafii. Peregrynacja rozpoczęła się 9 września podczas odpustu parafialnego, a jej zakończenie nastąpi w miesiącach wiosennych 2013 roku. W okresie wielkopostnym planowane jest odnowienie Misji Świętych.


Ks. Proboszcz przedstawił również najważniejsze zadania gospodarcze jakie zostały wykonane w parafii:

  1. wybudowano drogę procesyjną wokół kościoła
  2. zostały wykonane nowe dębowe drzwi wejściowe do kościoła
  3. odnowiono figurę Matki Bożej na placu kościelnym
  4. została wykonana wylewka w domu katechetycznym
  5. wykonano prace remontowe przy ścieżce przez środek cmentarza
  6. odnowiono kielich, pateny oraz puszkę

Na wszystkie prace przy parafii wydaliśmy w tym roku kwotę: 125 582.00 zł.

Mimo dużych wydatków nie mamy wielu zaległości finansowych ( pozostają nam płatności za prace remontowe przy ścieżce na cmentarzu w wysokości około 5900.00 zł. )

Te wszystkie prace zostały wykonane dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu parafian oraz wsparciu finansowemu indywidualnych ofiarodawców - wielu rodzin oraz różnych instytucji, które nieodpłatnie sponsorowały prace przy kościele. Każda złożona ofiara jest cenną cegiełką i stanowi istotny wkład w realizację inicjatyw, które służą nam wszystkim. Ks. Proboszcz podziękował wszystkim ofiarodawcom oraz przypomniał, że składka w każdą drugą niedzielę miesiąca jest przeznaczona na cele gospodarcze. Zwrócił się również z prośbą o ofiary indywidualne od rodzin na te zadania, których nie udało się zrealizować w minionym roku.

Między innymi nie udało się wykonać konfesjonałów oraz sfinalizować zadania "zmodernizowanie punktu informacji turystycznej w kościele." Ważnym zadaniem jest ogrzewanie w kościele. Oprócz tych zadań konieczne jest zrobienie izolacji plebanii oraz zadbanie o jej estetykę. Zaplanowanie jest także wykonanie wylewki w budynku katechetycznym oraz nowego krzyża na cmentarzu.

Słowa szczególnej wdzięczności ks. Proboszcz skierował ku:

Po nabożeństwie wszyscy udali się w pielgrzymce dziękczynno-błagalnej za ołtarz.