Spotkanie opłatkowe - 02.01.2013

W rodzinnej atmosferze przebiegało spotkanie opłatkowe Rady Parafialnej, Parafialnego Oddziału Caritas oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gosprzydowskiej i grupy dekoracyjnej. Spotkanie miało miejsce w świetlicy parafialnej czyli w dawnej sali katechetycznej.

Po odczytaniu fragmentu Pisma św. ks. Proboszcz pobłogosławił opłatki i złożył wszystkim uczestnikom życzenia. Potem nastąpiło indywidualne przełamanie opłatkiem i wspólne śpiewanie kolęd. Śpiew prowadził organista Marcin Świerczek, który przygrywał skoczne melodie na akordeonie.

Przy stołach przyozdobionych własnoręcznie wykonanymi stroikami oraz zastawionych smakowitymi ciastami i owocami słychać było gwar, z którego wyraźnie przebijały wspomnienia. Znów zostały przywołane postacie organisty Kazimierza Mroza, ks. Edwarda Włodarczyka i zmarłego we wrześniu ks. Edwarda Szczurka. I dziękczynienie za dar życia tych, którzy jeszcze niedawno tworzyli rzeczywistość parafialnej wspólnoty.

Na zakończenie spotkania radośnie zabrzmiał Apel jasnogórski, a ks. Proboszcz udzielił zebranym błogosławieństwa.