Triduum Paschalne - 28-30.03.2013

Triduum Paschalne to pamiątka i uobecnienie zwycięstwa Pana Jezusa nad grzechem i śmiercią.

Człowiek, obdarzony rozumem i wolną wolą utracił przyjaźń, zerwał więź z Bogiem. Rajskie drzewo poznania dobra i zła jest symbolem nieprzekraczalnej granicy między dobrem a złem. Szatan doprowadził człowieka do nieposłuszeństwa Bogu. Człowiek wybrał siebie, chcąc się postawić w miejsce Boga. Przez to utracił Bożą przyjaźń, zerwał więź, harmonię ze Stwórcą. Oderwanie się od Boga, który jest życiem sprawiło, że człowiek zaczął podlegać śmierci. Inwazja grzechu zaczęła zalewać świat. "(.)Wszyscy pobłądziliśmy jak owce ,każdy z nas zwrócił się ku własnej drodze,(.)"Iz, 53

Papież Benedykt XVI przestrzegał: "W dzisiejszym społeczeństwie pełza pokusa usunięcia Boga z życia człowieka za pomocą kłamliwej wizji egzystencji, zgodnie z którą bez Boga żyłoby się lepiej. Miejsce ideologii, które prześladowały Kościół i usiłowały zniszczyć wiarę, przelewając krew męczeńską, zajęły ideologie bardziej podstępne, które doprowadziły do dyktatury relatywizmu, stopniowo uwodzącej ludzkie serca."

Jednak Bóg nie zostawił człowieka samego. Dał swojego Syna, który przez swoją Mękę i Śmierć na Krzyżu wykupił nas z pierwotnej niewoli grzechu i szatana. Dzięki Misterium Zbawienia dokonał się powrót do harmonii życia z Bogiem. To powrót do raju, którym jest wieczna chwała w niebie.

Wierząc w życie wieczne przeżywamy dzień dzisiejszy ze świadomością, że to co robimy, będzie miało wieczną wartość, ponieważ w każdym momencie życia decydujemy o swoim wiecznym losie.W zimowej scenerii upływały świąteczne dni Triduum Paschalnego. Jednak, mimo niesprzyjającej aury, kościół gosprzydowski wypełniał się wiernymi, dla wielu zabrakło miejsca w świątyni. W tym wyjątkowym czasie posłużył parafii nasz Rodak ks. Piotr Pasek, który pomagał przy ołtarzu i w konfesjonale. Nieodzowna okazała się również pomoc Nadzwyczajnego Szafarza Komunii św.

W Wielki Czwartek podczas uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej sprawowanej na pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, przedstawiciele Parafialnego Oddziału Caritas oraz Liturgicznej Służby Ołtarza złożyli na ręce ks. Proboszcza oraz ks. Piotra Paska słowa życzeń, podziękowań i zapewnienie o modlitewnym wsparciu. Po Mszy św. nastąpiło przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy. Zamilkły organy, wyłączone zostały dzwony. W ciemnicy do późnych godzin wieczornych ludzie czuwali na modlitwie.

W Wielki Piątek od rana trwała adoracja w ciemnicy. Rano i po południu było nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Ludzie w zadumie i skupieniu rozważali Tajemnicę Męki i Śmierci Chrystusa. Wieczorem rozpoczęła się celebra Męki Pańskiej składająca się z Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża i Komunii św. Po Komunii św. kapłan przeniósł Najświętszy Sakrament z ciemnicy do Grobu Bożego. Przy Grobie honorową straż pełnili strażacy oraz przedstawiciele Liturgicznej Służby Ołtarza. Podczas nabożeństwa Gorzkich Żali trwała adoracja Krzyża. Po Gorzkich Żalach do godziny 22.00 adorację Pana Jezusa w Grobie prowadziła młodzież gimnazjalna, a po niej Ludowy Zespół Gosprzydowianie. W adoracji uczestniczyło wiele osób. Ci, którzy dopiero teraz dotarli z różnych stron do rodzinnej miejscowości, mieli okazję skorzystać z Sakramentu Pokuty.

W Wielką Sobotę przez cały dzień trwała adoracja przy Grobie Pańskim. W godzinach dopołudniowych ks. Proboszcz poświęcił pokarmy. W tym obrzędzie uczestniczyły całe rodziny.

Wieczorem o godz. 19.00 rozpoczęły się obrzędy Wigilii Paschalnej. Najpierw nastąpiło poświęcenie ognia, który następnie procesyjnie został wniesiony do kościoła. Przy śpiewie "Chwała na wysokości Bogu" znów zabrzmiały dzwony i organy. Po liturgii Słowa kapłan poświęcił wodę chrzcielną i zostały odnowione przyrzeczenia chrzcielne. Po Mszy św. wszyscy wyruszyli w procesji wokół kościoła, aby oddać hołd Zmartwychwstałemu i wyśpiewać radośnie "Wesoły nam dzień dziś nastał".

Na zakończenie wszyscy odśpiewali hymn "Ciebie Boga wysławiamy", a następnie kapłan udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w Monstrancji.