Młodzież naszej parafii przyjęła bierzmowanie - 18.04.2013

18 kwietnia grupa 78 młodych ludzi otworzyła swoje serca na działanie Ducha św. W kościele p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Gnojniku ks. bp Władysław Bobowski udzielił sakramentu Bierzmowania uczniom klasy trzeciej gimnazjum z parafii Gnojnik, Uszew i Gosprzydowa.

Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Biskupa sprawowało 4 kapłanów - ks. Marian Zapiór - proboszcz z Gnojnika, ks. Jan Baran - wikary z Uszwi, ks. Bronisław Marecik - rodak gnojnicki, pracujący w Niemczech oraz ks. Krzysztof Klimczak - proboszcz z Gosprzydowej.

Na początku uroczystości rodzice powitali ks. Biskupa i poprosili o sakrament Bierzmowania dla swoich dzieci.

Przedstawiciele młodzieży przystępującej do sakramentu Ducha św. czynnie włączyli się w liturgię Mszy św. poprzez czytanie lekcji, śpiew psalmu responsoryjnego oraz modlitwę wiernych.

Po Ewangelii o udzielenie młodzieży sakramentu Bierzmowania zwrócił się do ks. Biskupa ks. Proboszcz Marian Zapiór, a kandydaci zapewnili, że pragną, aby Duch Święty, którego otrzymają, umocnił ich do mężnego wyznawania wiary, do postępowania według jej zasad.

W homilii ks. Biskup mówił o wierze. Wiara każdego katolika powinna być autentyczna, przemyślana, praktykowana i przekazywana innym. Zwrócił uwagę, że sakramenty św. należy przyjmować z wiarą. Sakrament Ducha św. jest umocnieniem dla młodych ludzi, którzy w sposób świadomy i odpowiedzialny wkraczają w dorosłe życie i pragną je realizować wg zasad wiary katolickiej.

Po homilii kandydaci do Bierzmowania z powagą i odpowiedzialnością odnowili przyrzeczenia złożone na Chrzcie św. Odpowiadając na pytania ks. Biskupa wyrzekli się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic oraz publicznie złożyli wyznanie wiary:

Po odnowieniu przyrzeczeń ks. Biskup oraz kapłani współcelebransi wyciągnąwszy ręce nad kandydatami modlili się do Boga w Trójcy św. Jedynego o ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności oraz o napełnienie ich duchem bojaźni Bożej. Potem nastąpiło namaszczenie krzyżmem św.

Po zakończeniu Mszy św. ks. Biskup udzielił specjalnego błogosławieństwa, poświęcił krzyże oraz podarował młodym, dojrzałym chrześcijanom pozycję ks. Marka Dziewieckiego "Mocni w Duchu św. Drogowskazy na szczęśliwe życie."