Uroczystość Pierwszej Komunii Św. - 03.05.2013

"Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie..."

3 maja w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski 13 dzieci z naszej parafii przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa do swojego serca. Do tego wydarzenia przygotowywały się poprzez katechizację, uczestnictwo we Mszach św., nabożeństwach, przystąpienie do sakramentu pokuty.

Zgromadzone przed kościołem poprosiły o błogosławieństwo swoich rodziców. Następnie zostały procesyjnie wprowadzone do kościoła. Tu rodzice zwrócili się do ks. Proboszcza o włączenie dzieci do pełnego uczestnictwa w Najświętszej Eucharystii. Dzieci z ogromnym przejęciem uczestniczyły we Mszy św. sprawowanej przez ks. Krzysztofa Klimczaka. Zarówno dzieci jak i ich rodzice czynnie włączyli się w obrzędy Eucharystyczne.

Podczas homilii ks. Proboszcz prowadził dialog ze słuchaczami. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania: Co to znaczy otrzymać dar od Boga? Jakimi darami ludzie są obdarzeni? Jak mamy postępować z otrzymanymi talentami?

Po Ewangelii dzieci z odnowiły przyrzeczenia złożone przez rodziców i chrzestnych na chrzcie św.

W modlitwie wiernych prosiły: "Spraw Panie, abyśmy od swoich rodziców i wychowawców otrzymali to co najlepsze - dar wiary, nadziei i miłości".

Przed przyjęciem Komunii dzieci zwróciły się w ufnej modlitwie do Pana Jezusa. Po przyjęciu Ciała Chrystusa, klęcząc przed ołtarzem, odmówiły modlitwę dziękczynną.

Przed rozesłaniem dzieci zwróciły się do swoich rodziców. Podziękowały za dar życia i wychowania, z szacunkiem ucałowały ręce rodziców. Każda mamusia otrzymała białą różę. Swoją wdzięcznością objęły również rodziców chrzestnych, księdza Proboszczowa, Panią Wychowawczynię, Panią Zakrystiankę i Pana Organistę oraz wszystkie życzliwe osoby.

Na zakończenie był czas na pamiątkową fotografię przed ołtarzem z okolicznościową dekoracją.