Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic - 15.06.2013

15 czerwca 2013 r. odbyła się po raz kolejny pielgrzymka autokarowa do Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic pod duchową opieką Ks. proboszcza Krzysztofa Klimczaka. W pielgrzymce wzięły udziały dzieci, młodzież oraz dorośli.

Program pielgrzymki

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie

Sanktuarium związane jest z życiem i działalnością św. siostry Faustyny Kowalskiej, propagatorki kultu Bożego Miłosierdzia. Od lat 40. XX wieku miejsce pielgrzymek związanych z obecnością łaskami słynącego obrazu Jezusa Miłosiernego oraz grobu św. Faustyny. Skarbem tej świątyni jest łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany według wizji św. Siostry Faustyny Kowalskiej przez artystę malarza Adolfa Hyłę. 16 kwietnia 1944 roku poświęcił go o. J. Andrasz SJ, jej krakowski spowiednik. Obraz ten odpowiadał wielkością i kształtem wnęce bocznego ołtarza i zastąpił pierwszy obraz pędzla Hyły ofiarowany w 1943 roku jako wotum za ocalenie rodziny z wypadków wojennych. Obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Hyły szybko zasłynął łaskami. Jego kopie i reprodukcje rozeszły się po świecie. Jest to najbardziej znany wizerunek obrazu Jezusa Miłosiernego. Od 1959 roku na stałe pozostał w bocznym ołtarzu, przykrywając obraz Serca Jezusowego.


W 1966 roku do świątyni przeniesiono ciało wówczas Sługi Bożej Siostry Faustyny. W 1968 kaplica ze względu na grób Sługi Bożej została wpisana przez kard. Karola Wojtyłę na listę sanktuariów archidiecezji krakowskiej. W 1985 Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał Łagiewniki "stolicą kultu Miłosierdzia Bożego", gdyż w tym miejscu wraz ze śmiercią Siostry Faustyny został złożony dar orędzia Miłosierdzia, który zapisała w swym "Dzienniczku". 1 listopada 1992 kard. F. Macharski wydał dekret ustanawiający kaplicę klasztorną pw. św. Józefa Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Od czasu beatyfikacji Siostry Faustyny (1993) jej doczesne szczątki jako relikwie spoczywają na bocznym ołtarzu pod łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego. W balustradzie przed prezbiterium od 1994 roku jest marmurowy klęcznik z cząstką jej relikwii dla ich uczczenia przez pielgrzymów, którzy przybywają do tego miejsca z całego świata.

17 czerwca 1997 modlił się tu Jan Paweł II (wydarzenie upamiętnia płaskorzeźba przy wejściu do kaplicy), a 27 maja 2006 roku nawiedził to miejsce Ojciec Święty Benedykt XVI (to wydarzenie upamiętnia druga płaskorzeźba przy wejściu do kaplicy).

Bazylika - wybudowana w latach 1999-2002, jest dwupoziomowa, elipsoidalna. Może pomieścić 5000 osób (około 1800 miejsc siedzących). Nad budynkiem góruje 77-metrowa wieża widokowa. Obok górnej części bazyliki mieści się wolnostojąca postmodernistyczna kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu


Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska - miasto w południowej Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, założone w pierwszej poł. XVII w. przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego. Kalwaria Zebrzydowska jest ośrodkiem ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium pasyjno-maryjnego oo. bernardynów, które w 1999 r. (manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy z XVII wieku) zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako jedyna kalwaria na świecie i Europie.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej - sanktuarium pasyjno-maryjne oo. bernardynów znajdujące się w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wchodzące w skład zespołu bazylika i klasztor położone są na południe od miasta, u szczytu Góry Żar, na południe i wschód od nich znajdują się 42 kaplice i kościoły dróżek. Nazywane jest często Polską Jerozolimą.


W 1600 roku Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda krakowski, na pobliskim wzniesieniu Żar ufundował kościółek pw. Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, zbudowanym wg modelu przywiezionego w 1599 roku z Jerozolimy przez Hieronima Strzałę. Jak głosi legenda, decyzję wojewody miało ugruntować widzenie, w którym Mikołaj i jego żona Urszula ujrzeli przez okno lanckorońskiego zamku nad górą Żar trzy płonące krzyże unoszące się ku niebu. Kościółek ten został uroczyście konsekrowany przez nuncjusza papieskiego Klaudiusza Rangoni 4 października 1601 roku, w obecności biskupa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego. Kaplica pierwotnie miała służyć prywatnej pobożności, jednak wojewoda postanowił wybudować kaplicę Grobu Chrystusa oraz niewielki klasztor. Zebrzydowski 1 grudnia 1602 r. sporządził akt fundacyjny i przekazał części góry Żarek i miejsce pod budowę klasztor Bernardynom. W 1603 r. dokument zatwierdzony został przez biskupa krakowskiego i króla Zygmunta III. W latach 1604-1609 według projektu Jana Marii Bernardoniego wzniesiony został kościół i klasztor, konsekrowany w 1609 w dzień uroczystości św. Franciszka przez biskupa krakowskiego Piotra Tylickiego. W 1604 roku Zebrzydowski zainspirowany dziełem Chrystiana Adrichomiusa opisującą Jerozolimę w czasach Chrystusa, postanowił wybudować (w latach 1609-1617, wg planów Pawła Baudartha) dwanaście kaplic Drogi Krzyżowej oraz pustelnie Pięciu Braci Polaków z kaplicą św. Marii Magdaleny.

Przewodnik opowiadający historię sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Po jego śmierci w 1620 roku opiekunem sanktuarium został jego syn Jan Zebrzydowski, który wybudował (1623-1641) pięć dalszych kaplic pasyjnych, osiem kaplic maryjnych, rozbudował kaplice Ukrzyżowania i Grobu Matki Bożej oraz wybudował tzw. gradusy obok ratusza Piłata i kaplicę znalezienia Krzyża z pustelnią św. Heleny. Kolejnym fundatorem był Michał Zebrzydowski, który rozbudował kompleks klasztorny przez poszerzenie go o drugi wirydarz od strony północnej (1654-1655) i wybudowanie kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej (1658-1667). Ostatnia wielka fundatorka, Magdalena Czartoryska, podjęła się powiększenia kościoła o długą i szeroką nawę (1680-1702), ufundowała też fasadę, dwie wieże przy elewacji frontowej (1702-1720) oraz dwie kaplice: św. Antoniego (1687) i Niepokalanego Poczęcia (1749)[3]. Wraz ze śmiercią Magdaleny Czartoryskiej kończy się okres wielkich fundatorów. Odtąd ofiary szlachty, duchowieństwa oraz pątników staną źródło funduszu na rozbudowę, konserwacje i konieczne adaptacje Kalwarii.

W 1979 r. Papież Jan Paweł II nadał kościołowi głównemu tytuł bazyliki mniejszej.

Udział w drodze krzyżowej - uczestniczący po raz pierwszy w "dróżkach" zgodnie
ze zwyczajem spletli sobie korony cierniowe oraz wzięli kamyk na znak pokuty.Wadowice

Wadowice - miasto w województwie małopolskim, położone są na Pogórzu Śląskim, nad Skawą. Związane z życie Karola Wojtyły - Jana Pawła II Charakterystyczną cechą tutejszego klimatu są nagłe zmiany pogody. 1325 - pierwsza wzmianka źródłowa wymieniająca nazwę Wadowice. Dotyczyła rachunków świętopietrza kościoła wadowickiego.


Zabytki:

Muzeum biograficzne papieża Jana Pawła II

Kremówki wadowickie

Dla dzieci największą atrakcją w ten upalny dzień była
oczywiście fontanna stojąca na środku rynku Wadowickiego.

Czekamy z utęsknieniem na następne pielgrzymki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!