Rekolekcje dla członków Caritas - 25-27.10.2013
Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu

"Ten jest ubogi duchem,
kto gotów jest ze swego bogactwa
szczodrze świadczyć potrzebującym."
Jan Paweł II (8 VI 1999, Ełk)

Caritas jako życiowa postawa zdobywana na drodze wiary, kształtowana w rodzinie, realizowana we wspólnocie Kościoła.

Przyjechaliśmy z nadzieją na umocnienie oraz ukierunkowanie naszej wiary i wynikających z niej działań. Dni pobytu wypełnione modlitwą i rozważaniami o życiu Niepokalanej w Świętej Rodzinie pozwoliły na rewizję swojego życia w świetle głoszonej przez rekolekcjonistę Ks. Pawła Bobrowskiego Ewangelii. To właśnie Słowo Boże uczy nas miłości i stanowi weryfikację naszego życia chrześcijańskiego. Postawa jaką przyjmujemy wobec bliźniego powinna się charakteryzować otwartością na jego potrzeby oraz odwagą działania. Śledziliśmy koleje życia Matki Bożej i jakby na nowo, wyraźniej dostrzegaliśmy pokorne decyzje podyktowane posłuszeństwem wobec woli Bożej (zwiastowanie), otwartością na innych (nawiedzenie św. Elżbiety), zaufaniem (narodzenie Pana Jezusa), wdzięcznością (ofiarowanie P. Jezusa w świątyni) i szacunkiem (znalezienie P. Jezusa w świątyni). Ksiądz Paweł przypomniał o mocy modlitwy różańcowej, a moc tkwi w postawie ciała i skierowaniu myśli i serca ku Matce Najświętszej, ku Bogu. Jest wyznaniem miłości, rozmową, oderwaniem się od egoistycznego "ja", pokornym wołaniem o pomoc, zaangażowaniem całej osoby.

Przeżycie naznaczonej cierpieniem Pana Jezusa Drogi Krzyżowej pozwoliło na uwrażliwienie naszych serc, niejednokrotnie obojętnych na ból drugiego człowieka, w którym przecież żyje Chrystus. Czy zawsze postępujemy jak Miłosierny Samarytanin? Czy obojętnie przechodzimy obok potrzebującego? Czy do końca potrafimy kochać, nie zrażając się trudnościami? Tylko w wytrwałej modlitwie, przy Twoim boku Boże, dzięki łasce możemy pomagać, słuchać, wesprzeć, czasem po prostu być.

Członkowie Caritas winni zobaczyć bliźniego, wzruszyć się, ale nie zatrzymywać się na poziomie uczuć, lecz podjąć działanie aby pomagać - podejść do takiej osoby, poświęcić jej czas, wysłuchać, pocieszyć słowem otuchy...

Szczególnym przeżyciem dla nas była wizyta w sobotnie popołudnie w klasztorze klarysek na wspólnej modlitwie do Bożego Miłosierdzia oraz Msza Św., po zakończeniu której ucałowaliśmy relikwie św. Kingi.

"Chcesz iść do nieba podziel się kromką chleba".

Spotkanie z sekretarzem Caritas Tarnów P. Jerzym Pikulą - odpowiedzialnym za Program PEAD

Na wstępie Pan Jerzy Pikula podsumował 10-letnią działalność programu PEAD. Program ten kończy się w tym roku. Od przyszłego roku realizowany będzie program pod nazwą Europejska Fundacja Najbardziej Potrzebującym. Głównymi kryteriami wyznaczającymi przydział artykułów żywnościowych będą: niedobór żywieniowy, bezdomność i deprywacja dzieci. Pan Pikula nawiązał również do możliwości odprowadzenia 1% podatku dla potrzebującej osoby. Takie porozumienie podpisuje opiekun dziecka lub osoby starszej z dyrektorem Caritas w Tarnowie.

Przybliżył działalność fundacji "Skrzydła" dającej możliwość finansowania (ok. 147 zł rocznie) edukacji dzieci szczególnie utalentowanych i uzdolnionych. Zachęcał parafialne oddziały Caritas do wzięcia udziału w akcji "Kilo".

Około 100 zgromadzonych osób na spotkaniu integracyjnym dzieliło się doświadczeniem i przeprowadzonymi akcjami charytatywnymi. Przedstawialiśmy trudności i poszukiwaliśmy z ks. Pawłem Bobrowskim rozwiązań dla naszych działań.

Potrzeba pielęgnacji w sobie "wyobraźni miłosierdzia" skłania nas do dawania odpowiedzi na otrzymaną przez Boga łaskę i przebaczenie.

Członkowie Parafialnego Oddziału Caritas