"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" - 05.03.2014

Tymi słowami zwrócił się kapłan do każdego z nas, posypując na znak pokuty głowy popiołem. Środa Popielcowa rozpoczęła okres Wielkiego Postu, który jest czasem przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

To czas szczególnej pracy nad sobą, przemiany życia i spojrzenia na siebie przez pryzmat wieczności. W tym zadaniu pomóc nam mogą rekolekcje wielkopostne, szczera spowiedź, udział w nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej, czytanie Pisma św.

Kościół wskazuje nam trzy drogi przybliżania się do Boga - modlitwę, post i jałmużnę. To sposoby, które pomagają nam otworzyć się na Boga i na braci. O duchowej wędrówce obejmującej krzyż i wyrzeczenie przypominał papież Franciszek mówiąc, że "wartość życia nie zależy od jego aprobaty przez innych czy też od sukcesu, ale od tego, co jest w nas".


Wobec wielu konfliktów na świecie oraz krwawych prześladowań za wiarę, wspólnota kościoła podejmuje w okresie Wielkiego Postu szczególną modlitwę o wolność i pokój. Kościół wzywa również do ofiarowania postu w tych intencjach oraz ofiarności i pomocy finansowej na rzecz wspólnot objętych wojnami i konfliktami. Jesteśmy zaproszeni do otwierania się na Boga i na braci, do wyjścia poza własne "ja".

Kościół przestrzega nas przed formalnym potraktowaniem okresu Wielkiego Postu. Często właśnie w ten sposób podchodzimy do wielu spraw - "zaliczamy" uczestnictwo w nabożeństwach czy rekolekcjach, "zaliczamy" spowiedź wielkanocną, dla formalności zachowujemy post w dni nakazane. To sprawia, że czujemy się "w porządku". Brakuje zaś głębi i autentycznego zaangażowania oraz przemiany. Naszą drogę nawrócenia ku Świętom Paschalnym możemy rozpocząć wówczas, gdy przygotujemy nasze serce do dzielenia się z innymi. Gdy potrafimy stanąć świadomie i odpowiedzialnie w obliczu niesprawiedliwości, nadużyć szczególnie wobec ubogich i najmniejszych. Gdy potrafimy przebaczyć i z szacunkiem traktować swoich najbliższych - w rodzinach, sąsiedztwie, w szkołach, zakładach pracy.


Ojciec Święty Franciszek zachęca do dawania jałmużny, która jest znakiem bezinteresowności. W jałmużnie obdarowujemy kogoś, od którego nie możemy spodziewać się otrzymania czegoś w zamian. Jałmużna pomaga nam żyć bezinteresownością daru, która jest wolnością od obsesji posiadania, lęku przed utratą tego, co się ma, smutku tych, którzy nie chcą się dzielić z innymi swoim dobrobytem.

Warto zwrócić uwagę, że obecny okres przygotowania do Świąt Paschalnych jest szczególny, ze względu na przygotowania do uroczystości Kanonizacji Ojca św. Jana Pawła II, która nastąpi 27 kwietnia, w niedzielę Miłosierdzia Bożego, a więc tydzień po Niedzieli Wielkanocnej.