Uroczystość Bożego Ciała - 19.06.2014

"Ubodzy w duchu pokładają nadzieję w Bogu i wiedzą, że Jego ramię jest niezawodne". Ks. Piotr Pasek w homilii w uroczystość Bożego Ciała zachęcał do zaufania Bogu, do przyjęcia Jego przyjaźni i pozytywnej odpowiedzi na zaproszenie do życia zgodnego z Dekalogiem.

Najświętszą Ofiarę w uroczystość Bożego Ciała sprawował ks. Krzysztof Klimczak oraz ks. Piotr Pasek. Liturgię swoim śpiewem ubogacił chór "Gosprzydowianie".

Ks. Proboszcz wskazywał, że tylko w Jezusie Chrystusie człowiek może znaleźć radość i spokój. Zachęcał do częstego przyjmowania Komunii św. Przypominał, że warunkiem koniecznym jest czystość duszy i odpowiednie przygotowanie do przyjęcia Ciała Chrystusa. Ks. Proboszcz przestrzegał przed lekceważeniem tego Sakramentu i przystępowaniem do Komunii św. w stanie grzechu ciężkiego. Takie postępowanie nie umacnia, ale wręcz przeciwnie, prowadzi do duchowej śmierci.

Po Mszy św. wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. W procesji za krzyżem ustawili się ministranci, dzieci pierwszokomunijne, dziewczęta z DSM, chorągwie, feretrony, strażacy, liczna gromada dzieci z dzwoneczkami i dziewczęta w strojach ludowych sypiące kwiatki pod stopy kapłana niosącego Najświętszy Sakrament. Przy kolejnych ołtarzach - na plebanii, przy szkole, przy domu katechetycznym oraz przy figurce na placu kościelnym - kapłan odczytywał fragment Ewangelii, następowała krótka modlitwa, adoracja, śpiew suplikacji i błogosławieństwo wiernych.

Zakończenie nabożeństwa miało miejsce w kościele, gdzie po odśpiewaniu hymnu "Ciebie Boga wysławiamy", kapłan pobłogosławił zebranych Najświętszym Sakramentem.