Zbiórka na rehabilitację dla P. Stanisława Wątroby

Pan Stanisław Wątroba w 2007 roku uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Oprócz poważnych obrażeń ciała, został uszkodzony kręgosłup. Konsekwencją urazu jest niedowład kończyn dolnych. Pan Stanisław jest zmuszony do poruszania się na wózku inwalidzkim. Dotychczasowa rehabilitacja nie przyniosła oczekiwanej poprawy.

Prywatny Zakład Rehabilitacji Leczniczej w urazach i chorobach kręgosłupa - AKSON we Wrocławiu zajmuje się leczeniem uszkodzeń rdzenia kręgowego i urazu kręgosłupa pod kierunkiem neurochirurga dr Pawła Tabakow. Nadzieja na samodzielne poruszanie się o kulach P. Stanisława pojawiła się już po wstępnej diagnozie lekarza prowadzącego. Jednak efekty rehabilitacji widoczne będą dopiero po trzech miesiącach intensywnych ćwiczeń. Należy zaznaczyć, że jest to całkowicie odpłatne leczenie (1 m-c leczenia kosztuje ok. 7000 zł -bez mieszkania i wyżywienia).

Na prośbę poszkodowanego w sierpniu 2014r. Parafialny Oddział Caritas całym sercem włączył się w organizację zbiórek pieniędzy na konieczne leczenie. Podjęte przez c złonków Caritasu inicjatywy przełożyły się na konkretną pomoc finansową:

Parafialny Oddział Caritas przekazał kwotę - 8460.87 zł i 5 euro.

Ks. Proboszcz zwrócił się z prośbą o wsparcie do Diecezjalnego Caritas w Tarnowie, który przeznaczył na ten cel 5000 zł.

Łączna kwota pomocy finansowej wynosi 13460,87 zł i 5 euro.

Pan Wątroba jest niezmiernie wdzięczny za hojność i ofiarność wszystkich ludzi dobrej woli. Z całego serca wszystkim składa serdeczne Bóg zapłać.