Pielgrzymka z Tarnowca - 14.12.2014

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. (1 Tes 5,16-24)

W czwartą niedzielę adwentu, zwaną "niedzielą radości", do naszej parafii przybyła grupa pielgrzymów z Tarnowca. Wraz ze swoim obecnym duszpasterzem, ks. Stanisławem Skowronem udali się po raz 33 do Gosprzydowej, aby pomodlić się w rocznicę śmierci swojego pierwszego proboszcza ks. Stanisława Prusa. Mszy św. przewodniczył ks. prałat Władysław Bielatowicz, koncelebrowali: ks. Stanisław Skowron, ks. Jacek Pająk oraz ks. Krzysztof Klimczak.

W homilii ks. Krzysztof Klimczak mówił o czasie radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Nawiązując do słów św. Pawła Apostoła z Pierwszego Listu do Tesaloniczan tłumaczył, że świętość nie może się dokonać bez naszego osobistego udziału. Oczekując na przyjście Jezusa Chrystusa nie możemy pozostawać bezczynni. Naszym zadaniem jest czynić dobro, nie ustawać w modlitwie i w dziękczynieniu. Nawet kiedy jest trudno, kiedy przychodzi cierpienie, kiedy potrzeba wysiłku, aby trwać przy Chrystusie. A spotkać Pana możemy w drugim człowieku, zwłaszcza w tym, który potrzebuje pomocy materialnej, czy zwyczajnej rozmowy, obecności, duchowego wsparcia. Przygotowanie do świąt nie może ograniczyć się do posprzątania mieszkania, wyprania firanek, zadbania o suto zastawiony stół. Aby ten błogosławiony czas przyniósł oczekiwaną radość potrzebne jest pojednanie i duchowe oczyszczenie.

Po zakończeniu Eucharystii wszyscy udali się w pielgrzymce za ołtarz, powierzając Matce Bożej Gosprzydowskiej swoje intencje. Po nabożeństwie w kościele parafianie z Tarnowca spotkali się na cmentarzu przy grobie ks. Stanisława. Tu złożyli kwiaty, zapalili świece i wspólnie modlili się na różańcu. Na koniec, spontanicznie, ktoś z uczestników zaintonował pieśń: "Pan kiedyś stanął nad brzegiem".