Rozesłanie Kolędników Misyjnych - 26.12.2014

W święto Świętego Szczepana, pierwszego męczennika, kościół wypełnił się wiernymi. Po Mszy św. nastąpiło rozesłanie Kolędników Misyjnych. W okresie adwentu dziewczęta z DSM oraz młodzież gimnazjalna została przygotowana do przeprowadzenia zbiórki na cele misyjne.

Osiem grup wyruszyło w sobotę 27 grudnia do poszczególnych przysiółków. Pokonując zaśnieżone ścieżki pukali do domów i zanosili kolędowe przesłanie od dzieci z Indii, Republiki Konga, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kamerunu, Boliwii i Kazachstanu. Tam, gdzie zostali przyjęci zostawili obrazek ze słowami wdzięczności:

Niech Chrystus błogosławi temu domowi
Za modlitwę i ofiarę z serca dziękujemy.
By Wam Jezus błogosławił wciąż prosić będziemy.
Ta pamiątka mała od nas, niech Wam przypomina,
że gdzie dobro się rozlewa, niebo się zaczyna!


Podjęta przez młodzież inicjatywa przyniosła wymierne korzyści. Ofiara pieniężna zebrana przez Kolędników Misyjnych zostanie przekazana do ośrodków misyjnych w Afryce, Ameryce Południowej i w Azji.

Wśród tegorocznych projektów zgłoszonych przez misjonarzy pochodzących z naszej diecezji a które wesprą ofiary z kolędy misyjnej są m.in.:

  1. Dożywianie dzieci w świetlicy środowiskowej Centre d'Accueil św. Józefa w Bouar (Republika Centralnej Afryki)
  2. Leczenie dzieci z ciężkim niedożywieniem w szpitalu w Bagandou (Republika Centralnej Afryki)
  3. Budowa szkoły dla głuchoniemych dzieci w Bertoua (Kamerun)
  4. Budowa Domu Katechetyczno-Duszpasterskiego dla dzieci i młodzieży w parafii św. Jana Pawła II w Dolisie (Kongo-Brazzaville)
  5. Zorganizowanie ochronki dla dzieci ulicy i dzieci emigrantów w parafii w Karagandzie (Kazachstan)
  6. Dofinansowanie wymiany dachu Centrum Pastoralnego Wikariatu Apostolskiego Nuflo de Chavez (Boliwia)