Pożegnanie Starego Roku - 31.12.2014

"Wszystko jest darem, a Bóg jest początkiem wszystkiego"
św. Teresa

Przy kilkunastostopniowym mrozie żegnaliśmy Stary Rok. Wieczorne nabożeństwo dziękczynno - błagalne sprawowali kapłani: ks. proboszcz Krzysztof Klimczak oraz ks. Piotr Pasek. Nabożeństwo rozpoczęły uroczyste Nieszpory.

W homilii ks. Proboszcz podsumował mijający rok. Mówiąc o upływającym czasie, podkreślił, że wszystko otrzymaliśmy w darze od Stwórcy. Dlatego do Boga Najwyższego kierujemy nasze myśli:

Dobry Boże - dziękuję - za życie, zdrowie, dom, rodzinę, parafię. Za dar wiary, dar Słowa i za Eucharystię. Dziękuję za ludzi, których postawiłeś na mojej drodze i za niepojętą miłość Twoją, która doprowadziła nas do dzisiejszego dziękczynienia.

Dobry Boże - przepraszam - za brak wiary, niewykorzystane dary, za brak zaangażowania apostolskiego, za zmarnowany czas.

Dobry Boże - proszę i zawierzam - życie, wiarę, moich bliskich, krewnych, wszystkie sprawy dnia codziennego. Kieruj moim życiem tak, abym nigdy nie odłączył się od Ciebie.

Mówiąc o wydarzeniach w parafii, ks. Proboszcz przedstawił podstawowe statystyki. Systematycznie w każdy pierwszy piątek miesiąca kapłan odwiedzał ludzi starszych i chorych, umożliwiając przystąpienie do sakramentu pokuty, udzielając sakramentu namaszczenia chorych, zanosząc Komunię.

W 2014 roku chrzest św. przyjęło 19 dzieci. 10 uczniów trzeciej klasy gimnazjum przyjęło sakrament bierzmowania. 12 dzieci przystąpiło do sakramentu pokuty i I Komunii św. Sakrament małżeństwa zawarło w naszym kościele 5 par. 14 osób odeszło do wieczności.

W minionym roku nasza parafia przeżywała peregrynację cudownego obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Bardzo ważnym wydarzeniem dla kościoła w Polsce i w świecie była kanonizacja Ojca Świętego Jana Pawła II. Większość z nas pamięta postać Świętego Papieża. Jego nauczanie jest dla nas drogowskazem w drodze do świętości.

W duchu wynagrodzenia i uwielbienia chcemy uczcić Najświętszy Sakrament poprzez swoją postawę. Od dziś do Komunii św. poodchodzimy ze złożonymi rękami i przyklękamy na jedno kolano.

W podsumowaniu ks. proboszcz przedstawił szczegółowo sprawy gospodarcze i finansowe parafii. W 2014 roku odnowiono paramenty liturgiczne, wyremontowano organy. Zakończono remont kuchni w domu parafialnym. Pomalowano ogrodzenie przy kościele i na cmentarzu. Zakupiono wykładzinę do prezbiterium. W trakcie realizacji są dwa nowe konfesjonały.

Na najbliższą przyszłość planowane jest malowanie dachu i szalowania kościoła. Na to zadanie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie. Będzie dokończone ogrodzenie plebanii, potrzebny jest dalszy remont w domu parafialnym.

Ks. Proboszcz podziękował kapłanom Rodakom, w szczególności ks. Piotrowi Paskowi za częstą obecność, za modlitwę i ofiarność. Słowa podziękowania skierował również do grup oraz osób zaangażowanych w parafii - Rady Parafialnej, pana organisty, pani kościelnej, szafarzy komunii św., Liturgicznej Służby Ołtarza Dziewczęcej Służby Maryjnej - pani Magdaleny za opiekę nad grupą, grupy modlitewnej Światowych Dni Młodzieży, Róż różańcowych, zespołu redakcyjnego parafialnej strony internetowej, grupy dekoracyjnej i wszystkich parafian za pracę na rzecz kościoła, zaangażowanie i złożone ofiary. Szczególne podziękowanie skierował na ręce Tomasza Zięcia - za dyspozycyjność i służbę w każdy pierwszy piątek miesiąca poprzez podwożenie kapłana do chorych i staruszków.

Na zakończenie odśpiewaliśmy hymn "Ciebie Boga wysławiamy", a po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem udaliśmy się w pielgrzymce dziękczynnej za ołtarz.