Zmarł Ks. prof. Stefan Ryłko CRL - 02.01.2015


2 stycznia 2015 r. zmarł w Krakowie ks. prof. Stefan Ryłko CRL. Kapłan wielkiego ducha, niezwykłych talentów , człowiek wielkiego serca i dobroci. Po raz pierwszy gościł w naszej parafii w marcu 2005 roku. Od tej pory kilkakrotnie przybywał do Gosprzydowej. Uczestniczył w ważnych wydarzeniach w parafii, sprawował Najświętszą Ofiarę u stóp cudownego obrazu Matki Bożej Gosprzydowskiej. Czynnie włączył się w przygotowanie monografii "Gosprzydowa z dziejów wioski i parafii" poprzez tłumaczenie łacińskich tekstów źródłowych i objaśnianie kontekstu historycznego opisanych faktów, a także poszukiwanie informacji w krakowskich archiwach.

Wierny i gorliwy czciciel Matki Bożej. Zainicjował działania zmierzające do rozszerzenia kultu Matki Bożej Gosprzydowskiej. Po przeanalizowaniu dokumentów wizytacyjnych, kronik, ksiąg pamiątkowych oraz różnych publikacji, utwierdził się w przekonaniu, że Matka Boża upodobała sobie to miejsce i obdarza szczególnymi łaskami modlących się tutaj wiernych oraz, że cudowny Obraz Matki Bożej Gosprzydowskiej zasługuje na przyozdobienie papieskimi koronami. Podjął trud przygotowania stosownego wniosku i dokumentu opisującego kult Matki Bożej w Gosprzydowej. W tej sprawie wraz z delegacją z parafii uczestniczył w 2007 r. w spotkaniu z ks. biskupem ordynariuszem Wiktorem Skworcem. Głęboko wierzył w słuszność podjętego dzieła. Wierzył, że sprawa choć trudna i wymagająca czasu oraz przygotowania serc parafian, znajdzie akceptację władz kościelnych i przyczyni się do jeszcze większego rozszerzenia kultu Matki Bożej, Pocieszycielki Umierających.


Uroczystości żałobne ś.p. ks. prof. Stefana Ryłki odbędą się w czwartek 8 stycznia 2015 roku o godz. 12.00 w kościele Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu. Po Mszy św. ciało Zmarłego Kapłana zostanie złożone w grobowcu zakonnym Kanoników Regularnych Laterańskich na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Śp. ks. prof. Stefan Ryłko Urodził się 10 czerwca 1923 r. w Ujsołach na Żywiecczyźnie. Do Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie wstąpił 4 lutego 1943 r. Śluby zakonne wieczyste złożył 21 kwietnia 1947 roku. W latach 1945-1950 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 3 lipca 1949 roku z rąk ks. bpa Stanisława Rosponda. Wikariusz i katecheta w Krakowie, następnie w Drezdenku i Gietrzwałdzie. W latach 1963 - 1967 proboszcz w Gietrzwałdzie i referent sanktuariów maryjnych diecezji warmińskiej. W 1967 roku powrócił do Krakowa, by kontynuować pracę w kurialnym Sądzie Metropolitalnym. Długoletni pracownik krakowskiej Kurii Metropolitalnej. Prawnik, historyk Kościoła, hagiograf. Znawca języka łacińskiego. Wybitny znawca prawa kanonicznego w zakresie spraw małżeńskich oraz spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Był referentem ds. procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych w diecezji krakowskiej oraz w archidiecezji lwowskiej, postulatorem beatyfikacji i kanonizacji wielu błogosławionych i świętych polskich. Prowadził lub przygotowywał procesy kanonizacyjne m.in.: św. Stanisława Kazimierczyka CRL, św. Jadwigi Królowej, św. Rafała Kalinowskiego, św. Jana Sarkandra, św. Szymona z Lipnicy, św. Siostry Faustyny i św. Brata Alberta Chmielowskiego. Był wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II.

Był instruktorem w procedurze koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej w kościele w Gietrzwałdzie (1967) oraz w kościele Bożego Ciała w Krakowie (2007). Był też instruktorem w postępowaniu kanonicznym o nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej kościołowi w Gietrzwałdzie (1970) oraz kościołowi Bożego Ciała w Krakowie (2005).