Wielki Czwartek - początek Triduum Paschalnego - 02.04.2015

Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana (...)

2 kwietnia rozpoczęliśmy obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę - ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa.

Najświętszą Ofiarę w naszym kościele sprawował ks. Krzysztof Klimczak i ks. Piotr Pasek.

Po odśpiewanym przy dźwięku dzwonów hymnie "Chwała na wysokości Bogu" zamilkły organy, dzwonki zastąpione zostały kołatkami.

W homilii ks. Piotr Pasek mówił o Ostatniej Wieczerzy, podczas której Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. Wspominał również postać i nauczanie św. Jana Pawła II, którego 10 rocznica śmierci przypadła właśnie w tym szczególnym dniu.

Jan Paweł II na Wielki Czwartek 2000 roku pisał do kapłanów: "Widzę oczyma wyobraźni was, żyjących w różnych częściach świata. Widzę tysiące waszych twarzy, kapłanów młodszych i posuniętych w latach, przeżywających różne stany ducha: dzięki Bogu udziałem wielu z was jest radość i entuzjazm, inni być może cierpią, zaznają zmęczenia, czują się zagubieni. We wszystkich pragnę uczcić ów wizerunek Chrystusa, który otrzymaliście wraz ze święceniami".

Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. Dlatego po Mszy św. przedstawiciele Parafialnego Oddziału Caritas oraz Liturgicznej Służby Ołtarza złożyli życzenia na ręce Księdza Proboszcza oraz Księdza Rodaka - zdrowia, wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej Gosprzydowskiej oraz zapewnienie o modlitwie.

Po błogosławieństwie kapłan przeniósł Najświętszy Sakrament do Ciemnicy. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, Jego pojmania jest pozbawienie ołtarza głównego wszelkich ozdób, obrusów i świec.

W Ciemnicy do późnych godzin nocnych, trwała adoracja prowadzona przez Caritas, a później przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gosprzydowskiej.

Kapłani służyli w konfesjonałach.

Liturgia Wielkiego Piątku - 03.04.2015

Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata...

Poranek 3 kwietnia przywitał nas zimową aurą. Przysypana śniegiem, przyniszczona przez huraganowe wiatry palma, stała wiernie, zamocowana przy kościelnym ogrodzeniu. Jak niemy świadek triumfalnego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.

Od godzin porannych trwała adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy. Dziewczęca Służba Maryjna poprowadziła Drogę Krzyżową, w Ciemnicy czuwali w modlitewnym skupieniu mieszkańcy z poszczególnych przysiółków.

W godzinach popołudniowych rozpoczęło się nabożeństwo Wielkopiątkowe. O godzinie 15:00 było nabożeństwo i rozważanie Drogi Krzyżowej. Potem odśpiewano pierwszą część Gorzkich Żali. W homilii ks. Proboszcz mówił o wielkiej boleści Matki Bożej, która tuliła martwe ciało swojego Syna po zdjęciu z krzyża.

Po kazaniu rozpoczęła się nowenna przed świętem Bożego Miłosierdzia. Nabożeństwo poprowadzili przedstawiciele Parafialnego Oddziału Caritas.

Liturgię Wielkiego Piątku prowadził ks. Piotr Pasek. Ewangelię o Męce Pańskiej zaśpiewali: ks. Krzysztof Klimczak, ks. Piotr Pasek oraz p. Marcin Świerczek. W modlitwie wstawienniczej polecaliśmy Bogu siebie i cały świat.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Służba liturgiczna wniosła przed ołtarz zasłonięty fioletowym suknem Krzyż. Celebrans odsłaniając ramiona Krzyża trzykrotnie zaśpiewał: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata", na co odpowiedzieliśmy: "Pójdźmy z pokłonem". Najpierw Krzyż adorowali kapłani, Liturgiczna Służba Ołtarza, Dziewczęca Służba Maryjna. Potem kapłan przyniósł Najświętszy Sakrament z Ciemnicy i udzielił wiernym Komunii św.

Po Komunii św. nastąpiło przeniesienie w procesji Najświętszego Sakramentu z Ciemnicy do Bożego Grobu. Monstrancja przystrojona w przezroczysty welon, symbolizujący całun, w który owinięto Ciało Chrystusa została umieszczona na specjalnie przygotowanym podwyższeniu. Wartę honorową zaciągnęli strażacy.

W czasie śpiewu drugiej i trzeciej części Gorzkich Żali wierni adorowali Krzyż. Do godziny 22:00 przy Grobie Pana Jezusa czuwali uczniowie gimnazjum i zespół ludowy "Gosprzydowianie".

Kapłani służyli w konfesjonałach.

Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie - Wielka Sobota

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Od rana ludzie nawiedzali kościół. Strażacy pełnili straż przy Grobie Bożym. Trwała cicha adoracja Pana Jezusa.

W godzinach przedpołudniowych do kościoła przyszły całe rodziny. Ks. Piotr Pasek powitał przybywających, rozmawiał z dziećmi, mówił im o tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Następnie poświęcił pokarmy. Wyjaśnił znaczenie tej tradycji. Chleb - symbol dostatku i sytości - święcimy na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni, mięso i wędliny - na pamiątkę baranka paschalnego, którego Jezus spożywał podczas uczty paschalnej w Wieczerniku, jajka - symbol nowego życia.

Po zapadnięciu zmroku rozpoczęła się Liturgia Wielkiej Soboty. Najpierw nastąpiło poświęcenie ognia. Z kościoła wyruszyła procesja - kapłani, służba liturgiczna, Dziewczęca Służba Maryjna. Za ogrodzeniem kościoła paliło się ognisko. Ks. Piotr Pasek zapalił Paschał, który jest symbolem Chrystusa zmartwychwstałego i kreśląc znak krzyża na woskowej świecy wypowiedział słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec. Alfa i Omega, do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen." Umieścił tam również pięć ozdobnych, czerwonych gwoździ, które symbolizują pięć ran Chrystusa oraz aktualną datę.

Następnie kapłan wniósł Paschał do okrytego mrokiem kościoła śpiewając: "Światło Chrystusa". Wszyscy odpowiedzieli: "Bogu niech będą dzięki" i odpalili swoje świece od paschału, przekazując sobie wzajemnie światło. Cała świątynia rozbłysła blaskiem świec i lamp. Światło to widzialny znak łaski, która przenika do głębi duszy i wypełnia serce. Tę część obrzędu Wielkiej Soboty zakończyła uroczysta pieśń Exultet - pochwała Paschału, zaczynająca się od słów: "Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie!"

Po liturgii światła nastąpiła liturgia słowa. Czytania ze Starego i Nowego Testamentu przeplatane śpiewami psalmów. Znowu wybrzmiało radosne "Alleluja", odezwały się dzwony, radośnie zagrały organy. W Ewangelii usłyszeliśmy opis zmartwychwstania Jezusa. Ks. Krzysztof Klimczak w homilii tłumaczył fundamentalną prawdę naszej wiary, wiary w zmartwychwstanie. Wiary, która daje nadzieję życia wiecznego i jest źródłem prawdziwej radości chrześcijańskiej.

Po homilii i modlitwie wiernych ks. Piotr poświęcił wodę, nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pokropienie święconą wodą licznie zgromadzonych wiernych.

Trzecią częścią wielkosobotniej liturgii jest liturgia Eucharystyczna. To jeden z najważniejszych momentów całej Liturgii Mszy św., podczas którego następuje przemienienie chleba w Ciało i wina w Krew Chrystusa. Komunię św. którą rozdzielało dwóch kapłanów i nadzwyczajny szafarz. Kościół wypełniony był po brzegi.

Wigilia Paschalna zakończyła się procesją rezurekcyjną. Po odśpiewaniu modlitwy przy Grobie Bożym wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Liturgiczna Służba Ołtarza, strażacy, chorągwie, feretrony, wierni z zapalonymi świecami - wokół kościoła zamknął się żywy pierścień ludzi śpiewających radosną pieśń "Wesoły nam dzień dziś nastał".

Po trzykrotnym obejściu kościoła wszyscy weszli do wnętrza świątyni. Wszyscy odśpiewali hymn "Ciebie Boga wysławiamy". Na zakończenie kapłan udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.