Sakrament bierzmowania - 08.04.2015

"Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego"

Dnia 8 kwietnia 2015 roku w kościele pod wezwaniem Świętego Jakuba w Brzesku, odbyło się bierzmowanie młodzieży gimnazjalnej z klas trzecich. Sakrament Bierzmowania przyjęło ponad 150 uczniów z parafii: św. Urszuli z Towarzyszkami w Gosprzydowej, św. Marcina w Gnojniku, Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu, św. Jakuba w Brzesku i Matki Bożej Częstochowskiej w Brzesku - Słotwinie. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ksiądz biskup Stanisław Salaterski, który w uroczystej procesji w asyście służby liturgicznej i kapłanów został wprowadzony do ołtarza.

Tradycyjnie czytania i psalm responsoryjny przygotowała młodzież. Ksiądz dziekan Józef Drabik przedstawił ks. Biskupowi kandydatów i zapewnił, że młodzież jest gotowa przyjąć sakrament. Kandydaci świadomie zapewnili, że pragną Ducha Świętego, który umocni ich do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.

Po przedstawieniu kandydatów i przyjęciu od nich świadomej decyzji ksiądz biskup powiedział do zgromadzonych bogate w treści kazanie. Nawiązał do przeczytanej wcześniej Ewangelii oraz do wydarzenia, jakie miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy w Wieczerniku, czyli zesłania Ducha Świętego na apostołów. Mówił także o bardzo ważnej roli rodziców w życiu religijnym dzieci, o tym że nasza chrześcijańska "podróż" rozpoczęła się wraz z przyjęciem Sakramentu Chrztu św. Bierzmowanie jest utwierdzeniem tego, co zaczęło się podczas chrztu. Wypływająca z przyjęcia tego sakramentu łaska, jest źródłem duchowej siły, abyśmy byli zdolni do wyznawania swojej wiary i wprowadzali ją w codzienne życie. Zwrócił się do młodych ludzi z apelem, aby w swoim życiu kierowali się darami Ducha św., aby nawiązywali do świętości swoich patronów i otworzyli swoje serca na Pana Boga.

Po homilii nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, a następnie ks. Biskup poprzez modlitwę, włożenie rąk i namaszczenie Krzyżmem Świętym udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

Już na początku mszy świętej słowa wdzięczności na ręce ks. biskupa składali rodzice, zaś po przyjęciu sakramentu, młodzież dziękowała nie tylko księdzu biskupowi, ale także swoim duszpasterzom, katechetom, wychowawcom i rodzicom.

Uroczystość zakończyła się uroczystym błogosławieństwem, a bierzmowani w formie pamiątki, otrzymali książki "Baranek Paschalny".