Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej - 03.05.2015

"Niech Cię Bóg błogosławi, niech Cię prowadzi i strzeże od wszelkiego zła..."

Tymi słowami rodzice Kamila, Norberta, Kacpra, Karoliny, Piotra, Damiana, Wojciecha, Julii błogosławili swoje dzieci.

Ośmioro dzieci z naszej wspólnoty parafialnej po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa do swojego serca. W niedzielne, słoneczne przedpołudnie 3 maja 2015 r. dzieci wraz z rodzicami zgromadziły się przed kościołem. Po pokropieniu wodą święconą i błogosławieństwie rodziców zostały procesyjnie wprowadzone do kościoła. Tu przedstawiciele rodziców oficjalnie poprosili Księdza Proboszcza o udzielenie dzieciom Komunii świętej. Zapewnili o dobrym przygotowaniu dzieci do przyjęcia Pana Jezusa do swoich serc, a także złożyli obietnicę, że nadal będą troszczyć się o ich religijne wychowanie.

Krótkie kazanie ks. proboszcz Krzysztof Klimczak skierował do dzieci. Uroczyście ogłosił radosną wieść, że w czasie tej Mszy św. w ich sercach narodzi się Jezus.

Ks. Proboszcz mówił o chlebie, który jest najważniejszym pokarmem. Gdzie nie ma chleba, zamiera życie. Parafia żyje dzięki Eucharystii. To dar najcenniejszy, ofiarowany ludzkości podczas Ostatniej Wieczerzy. Chleb, który daje życie wieczne. To prawdziwy skarb, największa wartość dla każdego człowieka. Ks. Klimczak prosił dzieci, aby zaufały Jezusowi. Mówił: "nawet, gdy przyjdzie próba, gdy inni będą się śmiać, gdy będą drwić, że chodzicie na Mszę św., przychodźcie tutaj, bo tylko ten chleb jest najważniejszy, tylko ten chleb daje prawdziwe życie. Niech dzisiejszego święta nie przysłonią prezenty, ani wystawne przyjęcie. Pamiętajcie, że Jezus przychodzi do waszych serc i prosi: Nie zapomnijcie o mnie".

Po homilii nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Modlitwę wiernych poprowadzili przedstawiciele rodziców oraz dzieci.

Na ołtarzu ofiarnym dzieci złożyły chleb, świecę, kwiaty i białą hostię.

Po przyjęciu Pana Jezusa do swoich serc odmówiły wspólnie modlitwę św. Ignacego z Loyoli "Duszo Chrystusowa uświęć mnie", a po błogosławieństwie złożyły podziękowania rodzicom, księdzu Proboszczowi, Pani Wychowawczyni i wszystkim uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w uroczystość. Na zakończenie dzieci otrzymały w prezencie małe chlebki, poświęcone w tym dniu w kościele.