Odpust na Rotowskim - 24.05.2015

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego 24 maja 2015 r. w kaplicy pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Rotowskim ks. proboszcz Krzysztof Klimczak odprawiał mszę św. odpustową.

Niesprzyjająca pogoda nie zachęcała do pielgrzymowania, dlatego na odpust przybyli głównie mieszkańcy tego przysiółka. Po mszy św. wszyscy uczestniczyli w nabożeństwie majowym.

Po błogosławieństwie ks. Proboszcz podziękował za troskę o kapliczkę oraz za gromadzenie się tutaj na wspólnej modlitwie majowej, oraz w październiku na modlitwie różańcowej.